ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8852795 สร้างโดย 2001:44C8:45C2:9455:1:0:60E9:4F81 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
'''สถานีโทรทัศน์''' เป็นหน่วยงาน ที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ หรือเป็นผู้รับสัมปทานคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ รวมถึงเป็นผู้จัดสรรเวลาในการออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ ผ่านคลื่นความถี่ดังกล่าว และยังเป็นบริการส่งสัญญาณออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ ไปสู่เครื่องรับโทรทัศน์ โดยผ่านคลื่นความถี่ทางอากาศ โดยมากจะอยู่ในรูปของ[[นิติบุคคล]] [[บริษัทจำกัด]]
 
== บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ==
{{บทความหลัก|โทรทัศน์ภาคพื้นดิน}}{{มุมมองสากล}}
 
[[บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน]] (Terrestrial Television Servicestelevision) เป็นการดำเนินงานออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ ด้วยการส่งสัญญาณคลื่นไปตามอากาศ (มิใช่ส่งขึ้นสู่ชั้นอวกาศ) ซึ่งสามารถใช้เสาอากาศรับสัญญาณคลื่นดังกล่าว เพื่อใช้เครื่องรับโทรทัศน์แปลงเป็นสัญญาณโทรทัศน์เพื่อรับชมได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการรับชมแต่อย่างใด
 
=== บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในประเทศไทย ===
{{บทความหลัก|โทรทัศน์ในประเทศไทย|โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย}}
สำหรับในประเทศไทย คลื่นความถี่โทรทัศน์ภาคพื้นดิน เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]] โดยมีหน่วย[[ราชการ]], [[รัฐวิสาหกิจ]]ในรูป[[บริษัท|บริษัทมหาชน]] หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ หรืออาจทำสัญญาสัมปทาน ร่วมกับ[[นิติบุคคล]]ภาคเอกชน เพื่อมอบสิทธิให้เป็นผู้ดำเนินกิจการก็ได้
7,112

การแก้ไข