ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
{{ม.ว.ม.|2540}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/027V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] หน้า ๑๖ เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2547}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00140178.PDF ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] หน้า ๑ เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ </ref>
{{ร.จ.ม.|2530}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/266V001/159.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา] ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕๙ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๖, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓</ref>
 
== อ้างอิง ==
1,194

การแก้ไข