ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีชมพู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{ความหมายอื่น||อำเภอ|อำเภอสีชมพู}}
{{Infobox color
| image = {{photomontage
| textcolor=สีชมพู
| title=สีชมพู
| tincture = [[Rose (heraldic tincture)|Rose]]
| color_border = #AAAAAA
| color = #F9F9F9
| hex=FFC0CB
| r=255|g=192 |b=203|rgbspace=[[sRGB color space|sRGB]]
| c= 0|m= 25|y= 20|k= 0
| h=350|s= 25|v= 100
|source=[[HTML color names|HTML/CSS]]<ref name="css3-color">{{cite web|url=http://www.w3.org/TR/css3-color/#html4 |title=W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords |publisher=W3.org |date= |accessdate=2010-09-11}}</ref>
}}
{{photomontage
|photo1a=Thai Lotus Petal Folding (174773233).jpeg
|photo3a=Wat Thai Village DC 2013 (9340069143).jpg
| color_border = #AAAAAA
| color = #F9F9F9
}}
| allign = right
| caption = สีชมพูในสิ่งต่าง ๆ
| textcolor=สีชมพู
| foot_montage =
| title=สีชมพู
| tincture = [[Rose (heraldic tincture)|Rose]]
| color_border = #AAAAAA
| color = #F9F9F9
| hex=FFC0CB
| r=255|g=192 |b=203|rgbspace=[[sRGB color space|sRGB]]
| c= 0|m= 25|y= 20|k= 0
| h=350|s= 25|v= 100
|source=[[HTML color names|HTML/CSS]]<ref name="css3-color">{{cite web|url=http://www.w3.org/TR/css3-color/#html4 |title=W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords |publisher=W3.org |date= |accessdate=2010-09-11}}</ref>
}}
 
28,966

การแก้ไข