ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* {{ต.ม.|๒๔๗๓}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/3078.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๓๐๘๐)] </ref>
* {{ร.ด.ม.(ศ)|๒๔๖๙}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/4302.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา] </ref>
* {{ว.ป.ร.4|๒๔๖๒}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3319.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ (หน้า ๓๓๒๑)] </ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม