ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ"

|ราชอาณาจักร
|การสืบพระราชบัลลังก์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
แต่คนบางกลุ่มได้มีการตั้งชื่อ เพื่อคงความ[[อนุรักษนิยม]] และเชิดชูพระเกียรติของราชวงศ์รู้จักกันแพร่หลายว่า "[[ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]"<ref>[http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=732 จินตภาพสังคมไทยและพรรคการเมืองของประชาชน] เมธา มาสขาว. ไทยเอ็นจีโอ 10 เมษายน พ.ศ. 2551, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552</ref><ref>[http://www.midnightuniv.org/midnighttext/000868.doc แนวทางประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม หรือ “สังคม-ประชาธิปไตย” (Social-Democracy)] ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย. หน้าที่ 8. เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552</ref> ซึ่งเรียกรวมการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญกับ[[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา]]
 
รู้จักกันแพร่หลายว่า "[[ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]"<ref>[http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=732 จินตภาพสังคมไทยและพรรคการเมืองของประชาชน] เมธา มาสขาว. ไทยเอ็นจีโอ 10 เมษายน พ.ศ. 2551, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552</ref><ref>[http://www.midnightuniv.org/midnighttext/000868.doc แนวทางประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม หรือ “สังคม-ประชาธิปไตย” (Social-Democracy)] ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย. หน้าที่ 8. เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552</ref> ซึ่งเรียกรวมการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญกับ[[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา]]
|-
|{{country|flagcountry|United Arab Emirates}}
ผู้ใช้นิรนาม