ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากษัตริย์อิตาลี"

ปรับปรุงบางส่วน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ปรับปรุงบางส่วน)
{{ประวัติศาสตร์อิตาลี}}
[[ไฟล์:Corona ferrea.png|thumb|right|260px|[[มงกุฎเหล็กแห่งลอมบาร์เดีย]]ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19]]
'''พระมหากษัตริย์อิตาลี''' ({{lang-la|rex Italiae}}, {{lang-it|re d'Italia}}, {{lang-en|King of Italy}}) เป็นตำแหน่งที่ใช้สำหรับประมุขผู้ครอง[[คาบสมุทรอิตาลี]]มาตั้งแต่[[การล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน|การล่มสลาย]]ของ[[จักรวรรดิโรมัน]] แต่ก็ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่ปกครองคาบสมุทรอิตาลีทั้งหมดมาจนถึง [[สมเด็จพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 แห่งอิตาลี|สมเด็จพระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2]] ในปี ค.ศ. 1870 แม้ว่าจะมีกษัตริย์บางพระองค์ก่อนหน้านั้นที่ทรงอ้าง
 
หลังจากการปลด[[จักรพรรดิโรมิวลัส ออกัสตัส]]แห่ง[[จักรวรรดิโรมันตะวันตก]]ในปี [[ค.ศ. 476]] แล้ว[[พระเจ้าโอเดเซอร์]] (Odoacer) ประมุขของ[[เฮรูลิ]] (Heruli) ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "dux Italiae" หรือ "ดยุคแห่งอิตาลี" โดย[[จักรพรรดิเซโนที่ 1]] แห่ง[[จักรวรรดิโรมันตะวันออก]] ต่อมาโอเดเซอร์ใช้ตำแหน่ง "rex" หรือ "ราช"/"กษัตริย์" แต่กระนั้นก็ยังถือว่าตนเองเป็นข้าราชการของจักรวรรดิโรมันตะวันออก ในปี [[ค.ศ. 493]] พระมหากษัตริย์[[ออสโตรกอธ]][[พระเจ้าธีโอดอริคมหาราช]]ก็ทรงพิชิต[[พระเจ้าโอเดเซอร์]] และทรงก่อตั้ง[[ราชวงศ์อามาล]] (Amal dynasty) ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอิตาลี การครอบครอง[[อิตาลี]]โดยออสโตรกอธมาสิ้นสุดลงเมื่อ[[จักรวรรดิไบแซนไทน์]]กลับมายึดอำนาจคืนในปี [[ค.ศ. 552]]
 
แต่การยึดอำนาจของ[[จักรวรรดิไบแซนไทน์]]ก็เป็นไปเพียงระยะเวลาอันสั้น ในปี [[ค.ศ. 568]] [[ชนลอมบาร์ด]]ก็เข้ามารุกรานคาบสมุทรอิตาลี และก่อตั้งราชอาณาจักรอนารยชนเพื่อเป็นการต่อต้านอำนาจของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ราชอาณาจักรส่วนใหญ่อยู่ในอิตาลีโดยเฉพาะใน[[ลอมบาร์เดีย]] ยกเว้น[[อาณาจักรบริวารราเวนนา]] (Exarchate of Ravenna) และอาณาจักรดยุคต่างๆต่าง ๆ ที่รวมทั้ง[[อาณาจักรดยุคแห่งโรม|โรม]], [[ภูมิภาคเวเนเชีย|เวเนเชีย]], [[อาณาจักรดยุคแห่งเนเปิลส์|เนเปิลส์]] และทางตอนใต้ ระหว่างสองศตวรรษต่อมาลอมบาร์ดและไบแซนไทน์ก็ต่อสู้แย่งอำนาจกันในคาบสมุทรอิตาลี
 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 8 ความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิโรมันในอิตาลีและไบแซนไทน์ก็เปิดโอกาสให้ลอมบาร์ดยึดอำนาจของดินแดนโรมันทางตอนเหนือของอิตาลี แต่ในปี [[ค.ศ. 774]] ลอมบาร์ดก็พ่ายแพ้ต่อ[[ชาร์เลอมาญ]] ผู้ทรงปลดกษัตริย์ลอมบาร์ดและก่อตั้งตำแหน่ง "rex Italiae" หรือ "กษัตริย์แห่งอิตาลี" ราชอาณาจักรอิตาลีในช่วงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]ในรัชสมัยของ[[สมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อมาก็ถือตำแหน่งเป็นกษัตริย์แห่งอิตาลี และกษัตริย์ส่วนใหญ่ก็ได้รับการราชภิเษกที่เมืองราชาภิเษกที่เมือง[[พาเวียปาวีอา]]ที่เป็นเมืองหลวงของลอมบาร์เดียก่อนที่จะเดินทางต่อไปทำการราชภิเษกราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิในกรุงโรม แต่จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ยังทรงปกครองเพียงบางส่วนของอิตาลี โดยมีอาณาจักรอื่นบนคาบสมุทรที่ยังคงเป็นอิสระจากจักรวรรดิต่อมาอีกหลายร้อยปี บางอาณาจักรก็มีฐานะเป็นราชอาณาจักรเช่น[[ราชอาณาจักรซิซิลี]] และ [[ราชอาณาจักรเนเปิลส์]]
 
ตามข้อตกลงของ[[สนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย]]ในปี [[ค.ศ. 1648]] [[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]ก็สูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ในอิตาลีแก่ราชบัลลังก์อิตาลี ต่อมาในปี [[ค.ศ. 1805]] [[จักรพรรดินโปเลียนที่ 1]] ก็เข้ามามีอำนาจในอิตาลี และทรงทำพิธีราชาภิเษกโดยการสวม[[มงกุฎเหล็กแห่งลอมบาร์เดีย]]ที่เมือง[[พาเวีย]] ปีต่อมา[[สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]ก็ทรงสละราชสมบัติ หลังจากจักรพรรดินโปเลียนทรงถูกปลดจากราชบัลลังก์ในปี [[ค.ศ. 1814]] มาจนกระทั่งถึง[[การรวมอิตาลี]] (Italian Unification) ในปี [[ค.ศ. 1861]] อิตาลีก็ไม่มีพระมหากษัตริย์มาจนเมื่อ[[ราชวงศ์ซาวอย]]ขึ้นครอง[[ราชอาณาจักรอิตาลี (ค.ศ. 1861-1946)|ราชอาณาจักรอิตาลี]]ที่เป็นผลจากการรวมตัวของอาณาจักรต่างๆ ในคาบสมุทรอิตาลีที่รวมทั้ง[[ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย]]และ[[ราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง]] ระบบราชาธิปไตยมาถูกยุบเลิกในปี [[ค.ศ. 1946]] ในรัชสมัยของ[[สมเด็จพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 2 แห่งอิตาลี]] และมาแทนด้วย[[อิตาลี|สาธารณรัฐอิตาลี]] ({{lang-it|Repubblica Italiana}})
 
ตามข้อตกลงของ[[สนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย]]ในปี [[ค.ศ. 1648]] [[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]ก็สูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ในอิตาลีแก่ราชบัลลังก์อิตาลี ต่อมาในปี [[ค.ศ. 1805]] [[จักรพรรดินโปเลียนที่ 1]] ก็เข้ามามีอำนาจในอิตาลี และทรงทำพิธีราชาภิเษกโดยการสวม[[มงกุฎเหล็กแห่งลอมบาร์เดีย]]ที่เมือง[[พาเวีย]]ปาวีอา ปีต่อมา[[สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]ก็ทรงสละราชสมบัติ หลังจากจักรพรรดินโปเลียนทรงถูกปลดจากราชบัลลังก์ในปี [[ค.ศ. 1814]] มาจนกระทั่งถึง[[การรวมชาติอิตาลี]] (Italian Unificationunification) ในปี [[ค.ศ. 1861]] อิตาลีก็ไม่มีพระมหากษัตริย์มาจนเมื่อ[[ราชวงศ์ซาวอย]]ขึ้นครอง[[ราชอาณาจักรอิตาลี (ค.ศ. 1861-1946)|ราชอาณาจักรอิตาลี]]ที่เป็นผลจากการรวมตัวของอาณาจักรต่างๆต่าง ๆ ในคาบสมุทรอิตาลีที่รวมทั้ง[[ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย]]และ[[ราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง]] ระบบราชาธิปไตยมาถูกยุบเลิกในปี [[ค.ศ. 1946]] ในรัชสมัยของ[[สมเด็จพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 2 แห่งอิตาลี]] และมาแทนด้วย[[อิตาลี|สาธารณรัฐอิตาลี]] ({{lang-it|Repubblica Italiana}})
 
== อ้างอิง ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่-บรรทัด|Kings of Italy|พระมหากษัตริย์อิตาลี}}
 
 
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์อิตาลี|*]]
25,347

การแก้ไข