ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าสายสีชมพู"

! ลำดับที่
! เนื้องาน
! ความคืบหน้า<br>{{small|(ณ สิ้นเดือน พฤษภาคมมิถุนายน พ.ศ. 2563)}}<ref>https://www.facebook.com/CRSTECONPINKLINE/photos/a.1366959683410851/3003476616425808/?type=3&theater</ref>
|-
|colspan="2"|ระยะที่ 1 - ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา รวมถึงจัดหาระบบรถไฟฟ้า||57.53 %
ผู้ใช้นิรนาม