ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรยุทธ์ จุลานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
}}
 
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก '''สุรยุทธ์ จุลานนท์''' (เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2486) เป็น[[นักการเมือง]]และอดีต[[ทหารบก]][[ชาวไทย]] [[สภาองคมนตรีไทย]] ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง[[ประธานองคมนตรี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/003/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานองคมนตรี] </ref> [[องคมนตรี]] [[นายกรัฐมนตรีไทย]]คนที่ 24 จากการแต่งตั้งโดย[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] (คปค.) ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
 
ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พล.อ. สุรยุทธ์ เคยดำรงตำแหน่ง [[ผู้บัญชาการทหารบก]] [[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]] และ[[องคมนตรี]]
1,540

การแก้ไข