ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมองค์การระหว่างประเทศ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| งบประมาณ =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
| หัวหน้า2_ชื่อ =รองวุฒิ วีรบุตร
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง =รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม