ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา"

(แก้ไขชื่อ รองอธิบดี)
| หัวหน้า1_ชื่อ = ดุสิต เมนะพันธุ์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = พุทธพร อิ้วตกส้าน
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = ดาว วิบูลย์พานิช
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
ผู้ใช้นิรนาม