ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 1 เมษายน พ.ศ. 2458 - เงินเดือน 40 บาท
* 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 - รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ''นายรองเสนองานประภาษ''<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/1905.PDF พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์ (หน้า ๑๙๐๗)] </ref>เงินเดือน 60 บาท
* รับพระราชทานยศเป็น รองหุ้มแพร
* 1 เมษายน พ.ศ. 2459 - ย้ายไปอยู่กองห้องที่พระบรรทม
* 30 สิงหาคม พ.ศ. 2459 - รับพระราชทานยศ หุ้มแพร มีบรรดาศักดิ์เป็น ''นายเสนองานประภาษ''
* 30 สิงหาคม พ.ศ. 2459 - รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ''นายเสนองานประภาษ'' ถือศักดินา ๔๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/1388.PDF พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์] </ref>
* 1 กันยายน พ.ศ. 2459 - เงินเดือน 100 บาท
* 31 ธันวาคม พ.ศ. 2459 - รับพระราชทานยศ จ่า มีบรรดาศักดิ์เป็น ''นายจ่ายง''
ผู้ใช้นิรนาม