ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 - โปรดเกล้าฯ ให้รับราชการในกรมมหาดเล็ก แผนกตั้งเครื่อง ยศ มหาดเล็กวิเศษ<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/2836_1.PDF พระราชทานยศ] </ref>
* 1 เมษายน พ.ศ. 2458 - เงินเดือน 40 บาท
* 3010 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 - รับพระราชทานยศ รองหุ้มแพร มีบรรดาศักดิ์เป็น ''นายรองเสนองานประภาษ''<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/1905.PDF พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์ (หน้า ๑๙๐๗)] </ref>เงินเดือน 60 บาท
* รับพระราชทานยศเป็น รองหุ้มแพร
* 1 เมษายน พ.ศ. 2459 - ย้ายไปอยู่กองห้องที่พระบรรทม
* 30 สิงหาคม พ.ศ. 2459 - รับพระราชทานยศ หุ้มแพร มีบรรดาศักดิ์เป็น ''นายเสนองานประภาษ''
ผู้ใช้นิรนาม