ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
===ข้าราชการพลเรือน===
ภายหลังจากที่ท่านได้จบการศึกษาจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ภายหลังคือ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]) ได้รับประกาศนียบัตรวิชารัฐศาสตร์ มีบัณฑิตร่วมรุ่น 12 นาย โดยสอบได้ลำดับที่ 1 ในปีการศึกษาสุดท้าย ท่านได้เข้าร่วมซ้อมรบในฐานะสมาชิก[[กองเสือป่า]] ที่[[อำเภอบ้านโป่ง]] [[จังหวัดราชบุรี]] โดยรับหน้าที่ กองส่งข่าวหลวงรักษาพระองค์ ซึ่งในการซ้อมรบนี้เองได้เปลี่ยนวิถีชีวิต ทำให้มีโอกาสเข้าเฝ้า[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการประจำห้องที่พระบรรทม หลังท่านศึกษาจบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459 ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก กระทั่งได้รับการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์เป็น'''พระยานรรัตนราชมานิต''' ซึ่งแปลว่า "คนดีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงยกย่องนับถือ" เมื่ออายุเพียง 25 ปี เมื่อปี 2465 สมกับที่ท่านได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณอย่างใกล้ชิด
 
ประวัติการรับราชการของพระยานรรัตนราชมานิตโดยละเอียดมีดังนี้
 
* 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 - โปรดเกล้าฯ ให้รับราชการในกรมมหาดเล็ก แผนกตั้งเครื่อง ยศ มหาดเล็กวิเศษ<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/2836_1.PDF พระราชทานยศ] </ref>
* 1 เมษายน พ.ศ. 2458 - เงินเดือน 40 บาท
* 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 - รับพระราชทานยศ รองหุ้มแพร มีบรรดาศักดิ์เป็น ''นายรองเสนองานประภาษ'' เงินเดือน 60 บาท
ผู้ใช้นิรนาม