ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2441 ได้รับพระราชทานตรามงกุฎสยามชั้นที่ 3
* วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2444 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอรรคราชวราทร ถือศักดินา ๑๐๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/023/344.PDF พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง] </ref>
* 23 ธันวาคม พ.ศ. 2444 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นอัครราชทูตสยามประจำ[[กรุงวอชิงตัน]]<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/047/899.PDF อรรคราชทูตสยามถวายพระราชสาสนแด่พระเจ้าแผ่นดิน และส่งพระราชสาสน แก่ประธานาธิบดีต่างประเทศ] </ref>
* พ.ศ. 2449 ย้ายจากอัครราชทูตสยามประจำกรุงวอชิงตันกลับกรุงเทพฯเข้ารับราชการเป็นอธิบดีกองทูตและกองกงสุลใน[[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2451 ได้รับพระราชทาน[[เหรียญจักรพรรดิมาลา]]
ผู้ใช้นิรนาม