ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นนายนาวาอากาศเอก <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/D/2551.PDF ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารอากาศ (หน้า ๒๕๕๙)] </ref>
* ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นพลอากาศโท<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/062/5872.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร] </ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{จ.ช.|๒๔๕๙}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/1257_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] </ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม