ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2435 เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้ากรมกองตระเวรฝ่ายกองรักษาในกระทรวงนครบาล
* 25 เมษายน พ.ศ. 2436 เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระอนันต์นรารักษ์<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/005/58.PDF พระราชทานสัญญาบัตร] </ref>
* 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439 ลาออกจากตำแหน่งเจ้ากรมหรืออธิบดีกรมกองตระเวน<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/049/585.PDF ประกาศกระทรวงฯนครบาล] </ref>
* วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นข้าหลวงจัดราชการเมืองสมุทรปราการและเมืองนครเขื่อนขันธ์ ([[จังหวัดสมุทรปราการ]]และ[[จังหวัดพระประแดง]])
* 8 ธันวาคม พ.ศ. 2440 ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเพชรชฎา ปลัดทูลฉลองกระทรวงนครบาล<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2440/037/592.PDF พระราชทานสัญญาบัตร] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม