ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2432 กลับจากประเทศอังกฤษเข้ารับราชการในกรมมหาดเล็กและเป็นเลขานุการส่วนพระองค์เสนาบดี[[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* พ.ศ. 2434 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นปลัดกรมกองตระเวรฝ่ายกองรักษาในกรมพระนครบาล
* พ.ศ. 2435 เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้ากรมกองตระเวรฝ่ายกองรักษาในกระทรวงนครบาล และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระอนันต์นรารักษ์
* เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระอนันต์นรารักษ์
* วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นข้าหลวงจัดราชการเมืองสมุทรปราการและเมืองนครเขื่อนขันธ์ ([[จังหวัดสมุทรปราการ]]และ[[จังหวัดพระประแดง]])
* 8 ธันวาคม พ.ศ. 2440 ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเพชรชฎา ปลัดทูลฉลองกระทรวงนครบาล ถือศักดินา ๑๐๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2440/037/592.PDF พระราชทานสัญญาบัตร] </ref>
* พฤษภาคม พ.ศ. 2441 กลับจากข้าหลวงจัดราชการ มารับราชการในกองบัญชาการหน้าที่เจ้ากรมกองแปล
* วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2441 ได้รับพระราชทานตรามงกุฎสยามชั้นที่ 3
ผู้ใช้นิรนาม