ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2412 พระณรงค์วิชิต เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา ถือศักดินา ๘๐๐
* พ.ศ. 2422 พระอินทร์ธิบาล เจ้ากรมพระตำรวจในซ้าย ถือศักดินา ๑๐๐๐
* พ.ศ. 2429 พระยาบริรักษ์ราชาบริรักษราชา จางวางกรมพระตำรวจซ้ายฝ่ายพระราชวังบวร ถือศักดินา ๒๐๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2429/031/251_1.PDF ข่าวราชการ] </ref>
* 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 พระยาเพ็ชรรัตน์ ถือศักดินา ๒๕๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/006/77.PDF พระราชทานสัญญาบัตร (หน้า ๗๘)] </ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม