ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พินิจ จันทรสุรินทร์"

 
== ประวัติ ==
พินิจ จันทรสุรินทร์ เกิดมื่อวันที่ [[22 เมษายน]] [[พ.ศ. 2480]] เป็นบุตรของนายนิคม กับนางจันทร์คำ จันทรสุรินทร์<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/5204100010007.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]</ref>สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการโรงแรม จาก [[มหาวิทยาลัยคอร์แนล]]<ref>ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529</ref> และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ด้านการเมืองการปกครอง จาก [[มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]] สมรสกับนางจุไรรัตน์ มีบุตร 3 คน คือ นายชวนิต จันทรสุรินทร์ [[อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์|นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์]] [[จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์|นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์]] และมีบุตรนอกสมรสอีก 1 คน คือ ดร.ชุณกิจ จันทรสุรินทร์<ref>[http://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/s_201110011259160.pdf บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์]</ref><ref>[https://mgronline.com/local/detail/9550000070312 “จันทรสุรินทร์” ลอยแพทายาทคนเล็ก-แหกคอกลงรับเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง]</ref> ซึ่งในจำนวนนี้มีบุตรถึง 2 คน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง
 
== งานการเมือง ==
54,377

การแก้ไข