ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
*พ.ศ. 2422 – [[ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_3rd_Class_(Thailand)_ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย|เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยาม]] ชั้นที่ 3 มัณฑนาภรณ์<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=เล่ม 1|issue=ตอน 61|pages=หน้า 536|title=พระราชทานตรามงกุฎสยาม|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/061/536.PDF|date=15 มีนาคม พ.ศ. 2428|accessdate=24 กันยายน 2562|language=ไทย}}</ref>
* {{ท.ม.|๒๔๒๔}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/063/548.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ (หน้า ๕๔๙)] </ref>
* {{ป.ม.|๒๔๒๖}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/064/556.PDF พระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ (หน้า ๕๕๘)] </ref>
*พ.ศ. 2426 – [[ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_1st_Class_(Thailand)_ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย|เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม]] ชั้นที่ 1 มหาสุราภรณ์<ref name="ตั้งพระองค์เจ้าปฤษฎางค์" />
*พ.ศ. 2426 – [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้นที่ 2 [[ทุติยจุลจอมเกล้า]]<ref name="ตั้งพระองค์เจ้าปฤษฎางค์" />
*พ.ศ. 2429 – [[ไฟล์:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).svg|80px]] [[เหรียญดุษฎีมาลา]] เข็มศิลปวิทยา<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=เล่ม 3|issue=ตอน 47|pages=หน้า 391|title=บัญชีพระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2429/047/391.PDF|date=22 มีนาคม 2429|accessdate=31 กรกฎาคม 2562|language=ไทย}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม