ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* ภรรยาเอกชื่อ แสง มีบุตรชาย 2 คนคือ
** นายเอี่ยม (ต่อมาคือ หลวงอัฏมัทยานุติ)
** จมื่นศักดิ์บริบาล (สวน) (ต่อมาคือ พระยาจรรยายุตกฤติ)
* ภรรยาชื่อ ขลิบ มีบุตรสาวชื่อ สังวาล
* ภรรยาชื่อ ตาล มีบุตร 3 คนคือ
** [[เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)]]
** นายอู๋
** จำเริญ (ต่อมาคือ คุณหญิงจำเริญ ภริยาของ พระยาประเสริฐศุภกิจ)
** จำเริญ
 
== บรรดาศักดิ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม