ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ถึงแก่กรรม ==
พระยาเพ็ชรรัตน์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2445 เวลา 13.00 น. ในการนี้โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและหีบทองทึบ และได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพ ที่ปรำ [[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]] เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2446 เวลา 17.00 น.
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม