ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา)"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2422 พระอินทร์ธิบาล เจ้ากรมพระตำรวจในซ้าย ถือศักดินา ๑๐๐๐
* พ.ศ. 2429 พระยาบริรักษ์ราชา จางวางกรมพระตำรวจซ้ายฝ่ายพระราชวังบวร ถือศักดินา ๒๐๐๐
* 1 พฤษภาคม พ.ศ. 24692436 พระยาเพ็ชรรัตน์ ถือศักดินา ๒๕๐๐
 
== ถึงแก่กรรม ==
ผู้ใช้นิรนาม