ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| predecessor2 = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์]]
| successor2 = [[พระยากฤติกานุกรณ์กิจ]]
| birth_date = [[2 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. {{วันเกิด|2417]]|7|2}}
| birth_place =
| death_date = [[8 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. {{วันตาย-อายุ|2499]]( 81 ปี )|5|8|2417|7|2}}
| death_place =
| party =
| spouse = ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร
| children = [[นายจ่ายวด (ปาณี ไกรฤกษ์)]]<br>[[หลวงจักรปาณี ศรีศิลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ ไกรฤกษ์)]]<br>ท่านผู้หญิง ดุษฎีมาลา มาลากุล<br>คุณหญิง (ศรี) ไชยยศสมบัติ
| father = [[พระยาเพ็ชรรัตนเพ็ชรรัตน์ (โมรา)]]
| mother = ท่านผู้หญิงตาล ไกรฤกษ์
| religion = [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]]
ผู้ใช้นิรนาม