ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ร.จ.พ.|2456}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/2678.PDF</ref>
{{ม.ป.ร.3|๒๔๕๑}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/036/1040.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๔]</ref>
* {{จ.ป.ร.1|๒๔๔๖}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/009/132.PDF ส่งเหรียญรัตนาภรณ์ไปพระราชทาน] </ref>
{{จ.ป.ร.1}}
{{ว.ป.ร.3}}
{{ส.ผ.|2441}}<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/026/283.PDF</ref>
ผู้ใช้นิรนาม