ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.|2545}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117203.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] หน้า ๖ เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕</ref>
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.}}
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2547}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00140178.PDF ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] หน้า ๑ เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ </ref>
1,194

การแก้ไข