ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
# '''โดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ ''' (คุณาติเรก) คือมีความสามารถในเรื่องที่ทำให้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะเหนือกว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน
 
== ผู้ที่เป็นเอตทัคคดยาะยพบขภเอตทัคคะ ==
# เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุ มี 41 ท่าน เป็น[[พระอสีติมหาสาวก]]ทั้งหมด
# เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุณี มี 13 ท่าน
ผู้ใช้นิรนาม