ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48"

(ลบไฟล์:สุจินดา คราประยูร1.jpgด้วยบอต เพราะถูกแจ้งลบ (อภิปราย))
|- style="background:#cccccc"
| colspan = 8| '''คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/051/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย) ]</ref>
|
|- style="background:#cccccc"
| colspan = 4| '''ตำแหน่ง''' || '''รายนาม''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ''' || '''หมายเหตุ'''
|'''พรรคการเมือง'''
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|นายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#ff0000"| || [[สุจินดา คราประยูร|พลเอกสุจินดา คราประยูร]] || [[7 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || ลาออกจากตำแหน่ง
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|รักษาการนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#1E90FF"| || bgcolor="#FFD700"| || [[มีชัย ฤชุพันธุ์|นายมีชัย ฤชุพันธุ์]] || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| rowspan = 5 bgcolor="#E9E9E9"| [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[มีชัย ฤชุพันธุ์|นายมีชัย ฤชุพันธุ์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ณรงค์ วงศ์วรรณ|นายณรงค์ วงศ์วรรณ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมบุญ ระหงษ์|พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[มนตรี พงษ์พานิช|นายมนตรี พงษ์พานิช]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคกิจสังคม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมัคร สุนทรเวช|นายสมัคร สุนทรเวช]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคประชากรไทย]]
|-
| rowspan = 8 bgcolor="#E9E9E9"| [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ใหม่ ศิรินวกุล |นายใหม่ ศิรินวกุล]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ชัชวาลย์ ชมภูแดง|นายชัชวาลย์ ชมภูแดง]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[กร ทัพพะรังสี |นายกร ทัพพะรังสี]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สุชน ชามพูนท|นายสุชน ชามพูนท]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วัฒนา อัศวเหม |นายวัฒนา อัศวเหม]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ปิยะณัฐ วัชราภรณ์|นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคกิจสังคม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์|นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)|พรรคราษฎร]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ทินพันธุ์ นาคะตะ|นายทินพันธุ์ นาคะตะ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงกลาโหม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=กลาโหม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สุจินดา คราประยูร|พลเอกสุจินดา คราประยูร]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=กลาโหม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ชัชชม กันหลง|พลเอกชัชชม กันหลง]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงการคลัง]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สุธี สิงห์เสน่ห์|นายสุธี สิงห์เสน่ห์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ชวลิต โอสถานุเคราะห์|นายชวลิต โอสถานุเคราะห์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงการต่างประเทศ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การต่างประเทศ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ปองพล อดิเรกสาร|นายปองพล อดิเรกสาร]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=การต่างประเทศ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมบัติ ศรีสุรินทร์|นายสมบัติ ศรีสุรินทร์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| rowspan = 4 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงเกษตร</br>และสหกรณ์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[พินิจ จันทรสุรินทร์|นายพินิจ จันทรสุรินทร์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สันติ ชัยวิรัตนะ|นายสันติ ชัยวิรัตนะ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ยุทธ อังกินันทน์|นายยุทธ อังกินันทน์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วโรทัย ภิญญสาสน์|นายวโรทัย ภิญญสาสน์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคประชากรไทย]]
|-
| rowspan = 4 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงคมนาคม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[บรรหาร ศิลปอาชา|นายบรรหาร ศิลปอาชา]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เสนาะ เทียนทอง|นายเสนาะ เทียนทอง]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สุวัจน์ ลิปตพัลลภ |นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ |นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคกิจสังคม]]
|-
| rowspan = 4 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงพาณิชย์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ |นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ปรีดิยาธร เทวกุล|หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์|นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[พวงเล็ก บุญเชียง|นางพวงเล็ก บุญเชียง]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| rowspan = 5 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงมหาดไทย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อนันต์ กลินทะ|พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#ff0000"| || [[วิโรจน์ เปาอินทร์|พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[26 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || ลาออก (ขณะรักษาการ)
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วีระ ปิตรชาติ |นายวีระ ปิตรชาติ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สุชาติ ตันเจริญ |นายสุชาติ ตันเจริญ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ประภัตร โพธสุธน|นายประภัตร โพธสุธน]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงยุติธรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ยุติธรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สวัสดิ์ คำประกอบ |นายสวัสดิ์ คำประกอบ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ประยุทธ์ ศิริพานิชย์|นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคกิจสังคม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ |นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| rowspan = 4 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงศึกษาธิการ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมบุญ ระหงษ์|พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ชูชีพ หาญสวัสดิ์|นายชูชีพ หาญสวัสดิ์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพโรจน์ เครือรัตน์|นายไพโรจน์ เครือรัตน์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เงิน บุญสุภา|นายเงิน บุญสุภา]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงสาธารณสุข]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[บุญพันธ์ แขวัฒนะ |นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคกิจสังคม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมศักดิ์ เทพสุทิน|นายสมศักดิ์ เทพสุทิน]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคกิจสังคม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[จรูญ งามพิเชษฐ์|นายจรูญ งามพิเชษฐ์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงอุตสาหกรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ |นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เรืองวิทย์ ลิกค์|นายเรืองวิทย์ ลิกค์]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคสามัคคีธรรม]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อุดมศักดิ์ ทั่งทอง|นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[ทบวงมหาวิทยาลัย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ทบวงมหาวิทยาลัย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ทวิช กลิ่นประทุม|นายทวิช กลิ่นประทุม]] || [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|[[พรรคชาติไทย]]
|-
|}
4,665

การแก้ไข