ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435 ร้อยเอก
* 1 เมษายน พ.ศ. 2440 หลวงสารสาสน์พลขันธ์
* 19 กันยายน พ.ศ. 2440 พันตรี
* 6 เมษายน พ.ศ. 2444 พันโท
* พระสารสาสน์พลขันธ์
ผู้ใช้นิรนาม