ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548<ref name="พระราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช">{{Cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154612.PDF|title=พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี [พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ ๒]|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=9 มีนาคม 2548|accessdate=5 กรกฎาคม 2563}}</ref> โดยมี [[โภคิน พลกุล]] [[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]] เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และได้มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548
 
== ประวัติ ==
{{see also|การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทักษิณ ชินวัตร}}
หลังจากการบริหารประเทศครบวาระของ [[ทักษิณ ชินวัตร|พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร]] ในช่วงระหว่างปี (2544-2548) ([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54]]) และได้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในปี [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|2548]] และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยปรากฏว่า [[พรรคไทยรักไทย]] ที่ได้มีการรวบรวมพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองก่อนหน้า ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (377 ที่นั่ง ใน [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21]] สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี ==
{{กล่องนำทาง คณะรัฐมนตรีไทย}}
4,665

การแก้ไข