ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 55''' (11 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549) หรือที่รู้จักกันในชื่อ '''คณะรัฐมนตรีทักษิณ ชุดที่ 2''' (ครม.ทักษิณ 2)
 
พันตำรวจโท [[ทักษิณ ชินวัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] (ยศขณะนั้น) เป็นนายกรัฐมนตรี ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548<ref name="พระบาทราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสังฆราช">{{Cite ทรงลงweb|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154612.PDF|title=พระปรมาภิไธยในประกาศบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี [พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ ๒]|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=9 มีนาคม 2548|accessdate=5 กรกฎาคม 2563}}</ref> โดยมี นาย[[โภคิน พลกุล]] [[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]] เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 11 มีนาคม 2548 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง[[คณะรัฐมนตรี]] ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี ==
| colspan = 4| '''ตำแหน่ง''' || '''รายนาม''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ''' || '''หมายเหตุ''' || '''พรรคการเมือง'''
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | [[รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|นายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ทักษิณ ชินวัตร|พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || ถูกรัฐประหารหลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 9 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="9" | [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สมคิด จาตุศรีพิทักษ์|นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ชิดชัย วรรณสถิตย์|พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[จาตุรนต์ ฉายแสง|นายจาตุรนต์ ฉายแสง]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สุรเกียรติ เสถียรไทย|นายสุรเกียรติ เสถียรไทย]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[พินิจ จารุสมบัติ|นายพินิจ จารุสมบัติ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข]] || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#ff0000"| || [[วิษณุ เครืองาม|นายวิษณุ เครืองาม]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2549]] || ลาออก (ขณะรักษาการ) || -
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ|นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สุวัจน์ ลิปตพัลลภ|นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สุชัย เจริญรัตนกุล|นายสุชัย เจริญรัตนกุล]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สุรนันทน์ เวชชาชีวะ|นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | [[กระทรวงกลาโหม]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=กลาโหม}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา|พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 4 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="4" | [[กระทรวงการคลัง]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[สมคิด จาตุศรีพิทักษ์|นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ทนง พิทยะ|นายทนง พิทยะ]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || -
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[วราเทพ รัตนากร|นายวราเทพ รัตนากร]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ไชยยศ สะสมทรัพย์|นายไชยยศ สะสมทรัพย์]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="2" | [[กระทรวงการต่างประเทศ]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=การต่างประเทศ}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[กันตธีร์ ศุภมงคล|นายกันตธีร์ ศุภมงคล]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=การต่างประเทศ}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ|นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" rowspan="2" | [[กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=การท่องเที่ยวและกีฬา}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[สมศักดิ์ เทพสุทิน|นายสมศักดิ์ เทพสุทิน]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=การท่องเที่ยวและกีฬา}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ประชา มาลีนนท์|นายประชา มาลีนนท์]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="2" | [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[ประชา มาลีนนท์|นายประชา มาลีนนท์]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[วัฒนา เมืองสุข|นายวัฒนา เมืองสุข]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="3" | [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงเกษตร</br>และสหกรณ์]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์|นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[เนวิน ชิดชอบ|นายเนวิน ชิดชอบ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[อดิศร เพียงเกษ|นายอดิศร เพียงเกษ]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 5 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="5" | [[กระทรวงคมนาคม]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ|นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล|นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ภูมิธรรม เวชยชัย|นายภูมิธรรม เวชยชัย]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[อดิศร เพียงเกษ|นายอดิศร เพียงเกษ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ชัยนันท์ เจริญศิริ|พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || -
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ยงยุทธ ติยะไพรัช|นายยงยุทธ ติยะไพรัช]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" rowspan="2" | [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#ff0000"| || [[สุวิทย์ คุณกิตติ|นายสุวิทย์ คุณกิตติ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#ff0000"| || [[สรอรรถ กลิ่นประทุม|นายสรอรรถ กลิ่นประทุม]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[4 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2549]] || ลาออกจากตำแหน่ง || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 4 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="4" | [[กระทรวงพาณิชย์]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[ทนง พิทยะ|นายทนง พิทยะ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง || -
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สมคิด จาตุศรีพิทักษ์|นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#ff0000"| || [[สุริยา ลาภวิสุทธิสิน|นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ลาออกจากตำแหน่ง || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ|นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | [[กระทรวงพลังงาน]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=พลังงาน}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[วิเศษ จูภิบาล|นายวิเศษ จูภิบาล]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 4 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="4" | [[กระทรวงมหาดไทย]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[ชิดชัย วรรณสถิตย์|พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#1Ee90FFff" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[คงศักดิ์ วันทนา|พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || -
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช|นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สมชาย สุนทรวัฒน์|นายสมชาย สุนทรวัฒน์]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" rowspan="2" | [[กระทรวงยุติธรรม]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=ยุติธรรม}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[สุวัจน์ ลิปตพัลลภ|นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=ยุติธรรม}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ชิดชัย วรรณสถิตย์|พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" rowspan="2" | [[กระทรวงแรงงาน]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=แรงงาน}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[สรอรรถ กลิ่นประทุม |นายสรอรรถ กลิ่นประทุม]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=แรงงาน}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สมศักดิ์ เทพสุทิน|นายสมศักดิ์ เทพสุทิน]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | [[กระทรวงวัฒนธรรม]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=วัฒนธรรม}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#ff0000"| || [[อุไรวรรณ เทียนทอง|นางอุไรวรรณ เทียนทอง]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2549]] || ลาออกจากตำแหน่ง || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" rowspan="2" | [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#ff0000"| || [[กร ทัพพะรังสี|นายกร ทัพพะรังสี]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#1Ee90FFff" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[ประวิช รัตนเพียร|นายประวิช รัตนเพียร]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || -
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="3" | [[กระทรวงศึกษาธิการ]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#ff0000"| || [[อดิศัย โพธารามิก|นายอดิศัย โพธารามิก]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[จาตุรนต์ ฉายแสง|จาตุรนต์ ฉายแสง]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[รุ่ง แก้วแดง|นายรุ่ง แก้วแดง]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || -
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="3" | [[กระทรวงสาธารณสุข]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[สุชัย เจริญรัตนกุล|นายสุชัย เจริญรัตนกุล]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[พินิจ จารุสมบัติ|นายพินิจ จารุสมบัติ]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมช|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[อนุทิน ชาญวีรกูล|นายอนุทิน ชาญวีรกูล]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" rowspan="2" | [[กระทรวงอุตสาหกรรม]] || bgcolor="#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFDffd700" | || bgcolor="#32CDcd32" | || [[วัฒนา เมืองสุข|นายวัฒนา เมืองสุข]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| bgcolor = "#Ee9Ee9Ee9" | {{หมุดรมว|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#32CDcd32" | || bgcolor="#FFDffd700" | || [[สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ|นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || || [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
|}
4,665

การแก้ไข