ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิต เอกมงคล"

* [2544] [[เพชรตัดเพชร]] ช่อง 7 คู่กับ [[ชลิตา พานิชการ]] / ร่วมกับ [[เจตริน วรรธนะสิน]], [[พัชราภา ไชยเชื้อ]]
* [2544] [[ขุมทรัพย์แม่น้ำแคว]] ช่อง 7 ร่วมกับ [[นวพล ภูวดล]], [[อรวรรษา ฐานวิเศษ]]
* [2547] [[7 พระกาฬ]] ช่อง 7 คู่กับ [[อุทุมพร ศิลาพันธุ์]] / ร่วมกับ [[สรพงศ์ ชาตรี]], [[ดนุพร ปุณณกันต์]], [[พัชราภา ไชยเชื้อ]], [[วินัย ไกรบุตร]], [[เอกราช สุวรรณภูมิ]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม