ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (The Safeguarding the Constitution Medal)''' เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความกล้าหาญ สำหรับพระราชทานแก่ ผู้ช่วยเหลือราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในการปราบ[[กบฏบวรเดช]] เมื่อพ.ศ. 2476<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/806.PDF พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖]เล่ม ๕๐ ตอน ๐ก วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖</ref> ปัจจุบัน พ้นสมัยพระราชทานแล้ว
 
==ประวัติ==
หลัง[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475]] ก็ได้เกิดปัญหาการแย่งชิงอำนาจในการบริหารราชการบ้านเมือง ฝ่ายปฏิวัติถูกโจมตีจากฝ่ายอนุรักษนิยมว่า '''กำลังลดทอนอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์''' ประกอบกับฝ่ายอำนาจเก่า ซึ่งนำโดย[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช|พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช]] เป็นนายทหารระดับผู้ใหญ่ซึ่งหมดอำนาจลงหลังจาก[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การปฏิวัติ 2475]] เกิดความไม่พอใจ จึงได้ก่อการกบฏเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2476 และลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ หลังจากนั้นรัฐบาลของ[[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]]และสภาผู้แทนราษฏรก็ได้ประชุมเสนอพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นบำเหน็จความชอบ แก่ผู้ช่วยเหลือราชการทั้งฝ่ายทหาร และพลเรือนในการปราบกบฏบวรเดช จากนั้นจึงนำขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476
 
==ลักษณะเหรียญ==