ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[พรรคพลังประชารัฐ]]{{efn| พลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] ไม่ได้เป็นสมาชิกของ[[พรรคพลังประชารัฐ]] แต่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคให้เป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562|การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562]]}}
|- align="center"
|}
 
== รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย (เรียงลำดับตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) ==
 
: {{legend2|#90f090|นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#ccccff|อดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{| class="wikitable"
|- align="center"
! ลำดับ
! ชื่อ
! วาระดำรงตำแหน่ง
! เวลาดำรงตำแหน่ง
|- align="center"
| 1
| จอมพล[[แปลก พิบูลสงคราม]]
| สมัยที่ 1: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2485<br>สมัยที่ 2: 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487<br>สมัยที่ 3: 8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492<br>สมัยที่ 4: 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494<br>สมัยที่ 5: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494<br>สมัยที่ 6: 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2495<br>สมัยที่ 7: 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2500<br>สมัยที่ 8: 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500
| 15 ปี 25 วัน
|- align="center"
| 2
| จอมพล[[ถนอม กิตติขจร]]
| สมัยที่ 1: 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501<br>สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2512<br>สมัยที่ 3: 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514<br>สมัยที่ 4: 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515<br>สมัยที่ 5: 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
| 9 ปี 205 วัน
|- align="center"
| 3
| พลเอก[[เปรม ติณสูลานนท์]]
| สมัยที่ 1: 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 30 เมษายน พ.ศ. 2526<br>สมัยที่ 2: 30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529<br>สมัยที่ 3: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
| 8 ปี 154 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 4
| [[ชวน หลีกภัย]]
| สมัยที่ 1: 23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538<br>สมัยที่ 2: 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
| 6 ปี 20 วัน
|- align="center" bgcolor = #90f090
| 5
| พลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| สมัยที่ 1: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 <br> สมัยที่ 2: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
| {{อายุปีและวัน|2014|8|24}}
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 6
| [[ทักษิณ ชินวัตร]]
| สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548<br>สมัยที่ 2: 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549
| 5 ปี 222 วัน
|- align="center"
| 7
| พลเอก [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]]
| สมัยที่ 1: 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476<br>สมัยที่ 2: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 22 กันยายน พ.ศ. 2477<br>สมัยที่ 3: 22 กันยายน พ.ศ. 2477 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480<br>สมัยที่ 4: 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480<br>สมัยที่ 5: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
| 5 ปี 178 วัน
|- align="center"
| 8
| จอมพล[[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| 4 ปี 302 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 9
| [[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]
| สมัยที่ 1: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| 2 ปี 275 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 10
| [[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]
| สมัยที่ 1: 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
| 2 ปี 231 วัน
|- align="center"
| 11
| พลเอก[[ชาติชาย ชุณหะวัณ]]
| สมัยที่ 1: 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533<br>สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
| 2 ปี 203 วัน
|- align="center"
| 12
| พลเอก[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
| สมัยที่ 1: 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522<br>สมัยที่ 2: 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
| 2 ปี 113 วัน
|- align="center"
| 13
| พันตรี[[ควง อภัยวงศ์]]
| สมัยที่ 1: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488<br>สมัยที่ 2: 31 มกราคม พ.ศ. 2489 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2489<br>สมัยที่ 3: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491<br>สมัยที่ 4: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 เมษายน พ.ศ. 2491
| 1 ปี 232 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 14
| [[อานันท์ ปันยารชุน]]
| สมัยที่ 1: 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 2535<br>สมัยที่ 2: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535
| 1 ปี 141 วัน
|- align="center"
| 15
| [[บรรหาร ศิลปอาชา]]
| สมัยที่ 1: 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
| 1 ปี 135 วัน
|- align="center"
| 16
| [[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| สมัยที่ 1: 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
| 1 ปี 124 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 17
| พลเอก[[สุรยุทธ์ จุลานนท์]]
| สมัยที่ 1: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 มกราคม พ.ศ. 2551
| 1 ปี 120 วัน
|- align="center"
| 18
| พลเรือตรี[[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]
| สมัยที่ 1: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490<br>สมัยที่ 2: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
| 1 ปี 77 วัน
|- align="center"
| 19
| พลตรี [[หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
| สมัยที่ 1: 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 20 เมษายน พ.ศ. 2519
| 1 ปี 37 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 20
| [[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]]
| สมัยที่ 1: 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
| 1 ปี 12 วัน
|- align="center"
| 21
| [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]]
| สมัยที่ 1: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475<br>สมัยที่ 2: 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476<br>สมัยที่ 3: 1 เมษายน พ.ศ. 2476 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
| 358 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 22
| พลเอก[[ชวลิต ยงใจยุทธ]]
| สมัยที่ 1: 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
| 349 วัน
|- align="center"
| 23
| [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]
| สมัยที่ 1: 17 กันยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489<br>สมัยที่ 2: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2518<br>สมัยที่ 3: 20 เมษายน พ.ศ. 2519 - 23 กันยายน พ.ศ. 2519<br>สมัยที่ 4: 25 กันยายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
| 332 วัน
|- align="center"
| 24
| [[สมัคร สุนทรเวช]]
| สมัยที่ 1: 29 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551
| 224 วัน
|- align="center"
| 25
| [[ปรีดี พนมยงค์]]
| สมัยที่ 1: 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489<br>สมัยที่ 2: 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489<br>สมัยที่ 3: 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
| 152 วัน
|- align="center"
| 26
| [[พจน์ สารสิน]]
| สมัยที่ 1: 21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม พ.ศ. 2501
| 102 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 27
| [[สมชาย วงศ์สวัสดิ์]]
| สมัยที่ 1: 18 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
| 75 วัน
|- align="center" bgcolor = #ccccff
| 28
| พลเอก[[สุจินดา คราประยูร]]
| สมัยที่ 1: 7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
| 47 วัน
|- align="center"
| 29
| [[ทวี บุณยเกตุ]]
| สมัยที่ 1: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 17 กันยายน พ.ศ. 2488
| 17 วัน
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[นายกรัฐมนตรีไทย]]
** [[รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทยเรียงตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง]]
* [[รายนามประธานรัฐสภาไทย]]
* [[รายนามประธานศาลฎีกาของไทย]]
16,481

การแก้ไข