ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

เพิ่มขึ้น 68 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
 
=== การรักษาโรคในระยะลุกลาม ===
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีจำนวนมากได้รับการวินิจฉัยโรคเมื่อโรคลุกลามไปมากถึงระยะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้ว<ref>{{cite journal |author=Vauthey J, Blumgart L |title=Recent advances in the management of cholangiocarcinomas |journal=Semin. Liver Dis. |volume=14 |issue=2 |pages=109–14 |year=1994 |pmid=8047893 |doi=10.1055/s-2007-1007302}}</ref>ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มักได้รับการรักษาด้วย[[เคมีบำบัด]]แบบ[[การรักษาแบบบรรเทาอาการ|บรรเทาอาการ]] (palliative chemotherapy) โดยอาจใช้ร่วมกับรังสีรักษา มีการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่รับรองการรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้วว่าสามารถเพิ่ม[[คุณภาพชีวิต]]และยืดอายุขัยของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้<ref>{{cite journal |author=Glimelius B, Hoffman K, Sjödén P, Jacobsson G, Sellström H, Enander L, Linné T, Svensson C |title=Chemotherapy improves survival and quality of life in advanced pancreatic and biliary cancer |journal=Ann Oncol |volume=7 |issue=6 |pages=593–600 |year=1996 |pmid=8879373}}</ref> แต่ยังไม่มีสูตรการรักษาใดๆ ที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ปัจจุบันยังมีคำแนะนำให้มีการทดลองหาวิธีใหม่ๆ ในการรักษาต่อไปอีก<ref name="nccn"/> ยาเคมีบำบัดที่ใช้รักษามะเร็งท่อน้ำดีมีเช่น [[5-fluorouracil]] ร่วมกับ [[leucovorin]]<ref>{{cite journal |author=Choi C, Choi I, Seo J, Kim B, Kim J, Kim C, Um S, Kim J, Kim Y |title=Effects of 5-fluorouracil and leucovorin in the treatment of pancreatic-biliary tract adenocarcinomas |journal=Am J Clin Oncol |volume=23 |issue=4 |pages=425–8 |year=2000 |pmid=10955877 |doi=10.1097/00000421-200008000-00023}}</ref> [[gemcitabine]] เดี่ยวๆตัวเดียว<ref>{{cite journal |author=Park J, Oh S, Kim S, Kwon H, Kim J, Jin-Kim H, Kim Y |title=Single-agent gemcitabine in the treatment of advanced biliary tract cancers: a phase II study |journal=Jpn J Clin Oncol |volume=35 |issue=2 |pages=68–73 |year=2005 |pmid=15709089 |doi=10.1093/jjco/hyi021}}</ref> หรือ gemcitabine ร่วมกับ [[cisplatin]]<ref>{{cite journal |author=Giuliani F, Gebbia V, Maiello E, Borsellino N, Bajardi E, Colucci G |title=Gemcitabine and cisplatin for inoperable and/or metastatic biliary tree carcinomas: a multicenter phase II study of the Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale (GOIM) |journal=Ann Oncol |volume=17 Suppl 7 |issue= |pages=vii73-vii77 |year= |pmid=16760299}}</ref> [[irinotecan]]<ref>{{cite journal |author=Bhargava P, Jani C, Savarese D, O'Donnell J, Stuart K, Rocha Lima C |title=Gemcitabine and irinotecan in locally advanced or metastatic biliary cancer: preliminary report |journal=Oncology (Williston Park) |volume=17 |issue=9 Suppl 8 |pages=23–6 |year=2003 |pmid=14569844}}</ref> หรือ [[capecitabine]]<ref>{{cite journal |author=Knox J, Hedley D, Oza A, Feld R, Siu L, Chen E, Nematollahi M, Pond G, Zhang J, Moore M |title=Combining gemcitabine and capecitabine in patients with advanced biliary cancer: a phase II trial |journal=J Clin Oncol |volume=23 |issue=10 |pages=2332–8 |year=2005 |pmid=15800324 |doi=10.1200/JCO.2005.51.008}}</ref> การศึกษาวิจัยนำร่องบางชิ้นชี้ว่าผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะลุกลามอาจได้รับประโยชน์จากยากลุ่มสารยับยั้งไทโรซีนไคเนส [[(tyrosine kinase]] inhibitorinhibitors) อย่าง [[erlotinib]]<ref>{{cite journal |author=Philip P, Mahoney M, Allmer C, Thomas J, Pitot H, Kim G, Donehower R, Fitch T, Picus J, Erlichman C |title=Phase II study of erlotinib in patients with advanced biliary cancer |journal=J Clin Oncol |volume=24 |issue=19 |pages=3069–74 |year=2006 |pmid=16809731 |doi=10.1200/JCO.2005.05.3579}}</ref>
 
การรักษาด้วย [[Photodynamic therapy]] เป็นการรักษาเชิงทดลองอย่างหนึ่งซึ่งฉีดสารไวแสง (light-sensitizing agent) เข้าไปในร่างกายผู้ป่วย จากนั้นจึงส่งคลื่นแสงเข้าไปยังเนื้องอกโดยตรงผ่านกล้องส่อง การรักษาวิธีนี้มีผลแสดงในการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมขนาดเล็กสองชิ้นว่าได้ผล แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะมีบทบาทอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี<ref>{{cite journal |author=Ortner M, Caca K, Berr F, Liebetruth J, Mansmann U, Huster D, Voderholzer W, Schachschal G, Mössner J, Lochs H |title=Successful photodynamic therapy for nonresectable cholangiocarcinoma: a randomized prospective study |journal=Gastroenterology |volume=125 |issue=5 |pages=1355–63 |year=2003 |pmid=14598251 |doi=10.1016/j.gastro.2003.07.015}}</ref><ref>{{cite journal |author=Zoepf T, Jakobs R, Arnold J, Apel D, Riemann J |title=Palliation of nonresectable bile duct cancer: improved survival after photodynamic therapy |journal=Am J Gastroenterol |volume=100 |issue=11 |pages=2426–30 |year=2005 |pmid=16279895 |doi=10.1111/j.1572-0241.2005.00318.x}}</ref>