ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตลาดหลักทรัพย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เพื่อให้สามารถลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง หลักทรัพย์ต้องมีการแสดงรายการต่างๆ โดยปกตินั้น จะตั้งอยู่ที่ตั้งศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับการเก็บบันทึกข้อมูล แต่การลงทุนนั้นจะเชื่อมโยงกับสถานที่จริงได้น้อยลง เนื่องจากตลาดสมัยใหม่ได้ใช้[[ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์]] ซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในด้านความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นและลดต้นทุนในการทำธุรกรรม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจำกัดเฉพาะโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงไม่กี่ปี ช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ มากกมาย เช่น ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [[ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทางเลือก]] และ"[[ดาร์คพลู]]" ซึ่งมีกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความแตกต่างไปจากตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม<ref>Lemke and Lins, ''Soft Dollars and Other Trading Activities'', §§2:25 - 2:30 (Thomson West, 2013-2014 ed.).</ref>
 
[[การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก|การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก]]ของหุ้นและพันธบัตรให้กับนักลงทุนที่จะทำกันใน[[ตลาดหลัก]]และตามมาด้วยการลงทุนซื้อขายหุ้นที่จะทำกันใน[[ตลาดรอง]] ตลาดหลักทรัพย์มักเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ[[ตลาดหุ้น]] อุปสงค์และอุปทานในตลาดหุ้นได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยต่างๆ ที่ใน[[ตลาดเสรี]]ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลต่อราคาของหุ้น(ดูที่การประเมินมูลค่าหุ้น)
 
โดยทั่วไป จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ สำหรับหุ้นที่ถูกออกผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงในภายหลัง เช่น การซื้อขายดังกล่าวอาจจะต้องผ่านทางตลาดเจรจาต่อรอง(off exchange หรือ over-the-counter) นี่เป็นวิธีแบบปกติที่มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์และพันธบัตร เพื่อที่จะเพิ่มมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลาดหลักทรัพย์ยังทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจในการให้สถาพคล่องแก่ผู้ที่ถือหุ้นในการจัดหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในจัดการหุ้น
6,177

การแก้ไข