ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตลาดหลักทรัพย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8394119 สร้างโดย 202.28.21.103 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''ตลาดหลักทรัพย์ ('''stock exchange, securities exchange, หรือ bourse''')''' เป็นสถานที่ที่[[นายหน้าซื้อขายหุ้น]](โบรกเกอร์) และ[[นักลงทุน]]สามารถซื้อและขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นของทุน [[ตราสารหนี้|พันธบัตร]] และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ตลาดหลักทรัพย์ยังให้บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกและไถ่ถอนหลักทรัพย์ เช่น ตราสาร และกิจกรรมเงินทุน รวมถึงการจ่ายรายได้และ[[เงินปันผล]] หลักทรัพย์ที่ลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประกอบไปด้วย หุ้นที่ถูกออกโดย[[บริษัทมหาชน|บริษัทที่จดทะเบียน]] [[หน่วยลงทุน]] [[ตราสารอนุพันธ์]] ผลิตภัณฑ์การลงทุนรวม และ[[ตราสารหนี้|พันธบัตร]] ตลาดหลักทรัพย์มักจะทำหน้าที่เป็นตลาด"การประมูลขายทอดตลาดอย่างต่อเนื่อง" กับผู้ซื้อและผู้ขายที่ทำธุรกรรมผ่าน Open outcry ที่ตำแหน่งศูนย์กลาง เช่น ชั้นของการแลกเปลี่ยน หรือการใช้บริการ[[ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์]](electronic trading platform)<ref>Lemke and Lins, ''Soft Dollars and Other Trading Activities'', §2:3 (Thomson West, 2013-2014 ed.).</ref>
{{ล้าสมัย}}
 
'''ตลาดหลักทรัพย์''' หรือ '''ตลาดหุ้น''' เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยน[[หลักทรัพย์]]ระยะยาว ของ [[บริษัทมหาชนจำกัด]] ซึ่งถือว่าเป็น[[ตลาดรอง]] (Secondary Market) ทั้งนี้เนื่องจากจะทำการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้น หลักทรัพย์ระยะยาว จะประกอบไปด้วย[[ตราสารหนี้]] และ[[ตราสารทุน]]ซึ่งประกอบไปด้วย [[หุ้นสามัญ]] [[หุ้นบุริมสิทธิ]] [[ใบสำคัญแสดงสิทธิ]]แบบต่าง ๆ [[ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์]] [[หุ้นกู้]] และ [[หน่วยลงทุน]] เป็นต้น โดยเรียกว่าเป็นประเภทของ[[ตราสารเพื่อการลงทุน]]ตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลก
เพื่อให้สามารถลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง หลักทรัพย์ต้องมีการแสดงรายการต่างๆ โดยปกตินั้น จะตั้งอยู่ที่ตั้งศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับการเก็บบันทึกข้อมูล แต่การลงทุนนั้นจะเชื่อมโยงกับสถานที่จริงได้น้อยลง เนื่องจากตลาดสมัยใหม่ได้ใช้[[ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์]] ซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในด้านความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นและลดต้นทุนในการทำธุรกรรม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจำกัดเฉพาะโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงไม่กี่ปี ช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ มากกมาย เช่น ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [[ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทางเลือก]] และ"[[ดาร์คพลู]]" ซึ่งมีกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความแตกต่างไปจากตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม<ref>Lemke and Lins, ''Soft Dollars and Other Trading Activities'', §§2:25 - 2:30 (Thomson West, 2013-2014 ed.).</ref>
 
[[การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก|การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก]]ของหุ้นและพันธบัตรให้กับนักลงทุนที่จะทำกันใน[[ตลาดหลัก]]และตามมาด้วยการลงทุนซื้อขายที่จะทำกันใน[[ตลาดรอง]] ตลาดหลักทรัพย์มักเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ[[ตลาดหุ้น]] อุปสงค์และอุปทานในตลาดหุ้นได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยต่างๆ ที่ใน[[ตลาดเสรี]]ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลต่อราคาของหุ้น(ดูที่การประเมินมูลค่าหุ้น)
 
โดยทั่วไป จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ สำหรับหุ้นที่ถูกออกผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงในภายหลัง เช่น การซื้อขายดังกล่าวอาจจะต้องผ่านทางตลาดเจรจาต่อรอง(off exchange หรือ over-the-counter) นี่เป็นวิธีแบบปกติที่มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์และพันธบัตร เพื่อที่จะเพิ่มมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลาดหลักทรัพย์ยังทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจในการให้สถาพคล่องแก่ผู้ที่ถือหุ้นในการจัดหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในจัดการหุ้น
 
== ดัชนีราคาหุ้น ==
6,170

การแก้ไข