ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

 
== วิทยาการระบาด ==
{| class=wikitable style="width: 50%; border-collapse: collapse; margin: 0.2em;" border="2" align="right"
| + align = "center" colspan="3bottom" | '''{{nobold|อัตราตายปรับมาตรฐานตามช่วงอายุ (age-standardized mortality rate) ของมะเร็งท่อน้ำดีในตับและนอกตับแยกเพศในประเทศต่าง ๆ<ref> {{cite journal |author vauthors = Khan SSA, Taylor-Robinson SSD, Toledano MMB, Beck A, Elliott P, Thomas HHC | title = Changing international trends in mortality rates for liver, biliary and pancreatic tumours | journal =J HepatolJournal of Hepatology | volume = 37 | issue = 6 | pages = 806–13 |year date = December 2002 | pmid = 12445422 | doi = 10.1016/S0168-8278 (02) 00297-0 }}</ref>}}'''
|-
! ''ประเทศ''
! ''ในตับ (ชาย/หญิง) ''
! ''นอกตับ (ชาย/หญิง) ''
|-
! สหรัฐ
| align = "center" | 0.60 / 0.43
| align = "center" | 0.70 / 0.87
|-
! ญี่ปุ่น
| align = "center" | 0.23 / 0.10
| align = "center" | 5.87 / 5.20
|-
! ออสเตรเลีย
| align = "center" | 0.70 / 0.53
| align = "center" | 0.90 / 1.23
|-
! อังกฤษ/เวลส์
| align = "center" | 0.83 / 0.63
| align = "center" | 0.43 / 0.60
|-
! สกอตแลนด์
! สก็อตแลนด์
| align = "center" | 1.17 / 1.00
| align = "center" | 0.60 / 0.73
|-
! ฝรั่งเศส
| align = "center" | 0.27 / 0.20
| align = "center" | 1.20 / 1.37
|-
! อิตาลี
| align = "center" | 0.13 / 0.13
| align = "center" | 2.10 / 2.60
|}
 
มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งชนิดที่พบค่อนข้างน้อย มีผู้ป่วยได้รับวินิจฉัยในสหรัฐ 2,000 ถึง 3,000 คนต่อปี หรือคิดเป็นอุบัติการณ์ต่อปี 1–2 ต่อ 100,000 คน<ref name=Landis1998>{{cite journal | vauthors = Landis SH, Murray T, Bolden S, Wingo PA | title = Cancer statistics, 1998 | journal = Ca | volume = 48 | issue = 1 | pages = 6–29 | year = 1998 | pmid = 9449931 | doi = 10.3322/canjclin.48.1.6 }}</ref> ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก คืออยู่ที่ 84.6 ต่อ 100,000 ประชากรชาย และ 36.8 ต่อ 100,000 ประชากรหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย<ref name =Vatanasapt.V/> ข้อมูลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่นรายงานว่าพบมะเร็งท่อน้ำดีในตับเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งที่กำเนิดขึ้นในตับ มีอุบัติการณ์ 300 รายต่อปี<ref>{{Cite journal
| pmid = 10398899