ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

เพิ่มขึ้น 717 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
[[พยากรณ์โรค]]อาจแย่ลงไปอีกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เป็นโรคท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิอยู่ก่อน ซึ่งน่าจะมีเหตุผลมาจากการที่กว่าจะรู้ว่าเป็นโรคก็เป็นระยะที่โรคลุกลามไปมากแล้ว<ref name="autopsy"/><ref>{{cite journal |author=Kaya M, de Groen P, Angulo P, Nagorney D, Gunderson L, Gores G, Haddock M, Lindor K |title=Treatment of cholangiocarcinoma complicating primary sclerosing cholangitis: the Mayo Clinic experience |journal=Am J Gastroenterol |volume=96 |issue=4 |pages=1164–9 |year=2001 |pmid=11316165 |doi=10.1111/j.1572-0241.2001.03696.x}}</ref> หลักฐานบางชิ้นชี้ว่าผลการรักษาอาจดีกว่าหากได้รับการรักษาผ่าตัดแบบกินบริเวณกว้าง (aggressive) ร่วมกับ adjuvant therapy<ref>{{cite journal |author=Nakeeb A, Tran K, Black M, Erickson B, Ritch P, Quebbeman E, Wilson S, Demeure M, Rilling W, Dua K, Pitt H |title=Improved survival in resected biliary malignancies |journal=Surgery |volume=132 |issue=4 |pages=555–63; discission 563–4 |year=2002 |pmid=12407338 |doi=10.1067/msy.2002.127555}}</ref>
 
== วิทยาการระบาดวิทยา ==
มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งชนิดที่พบค่อนข้างน้อย มีผู้ป่วยได้รับวินิจฉัยในสหรัฐ 2,000 ถึง 3,000 คนต่อปี หรือคิดเป็นอุบัติการณ์ต่อปี 1–2 ต่อ 100,000 คน<ref name=Landis1998>{{cite journal | vauthors = Landis SH, Murray T, Bolden S, Wingo PA | title = Cancer statistics, 1998 | journal = Ca | volume = 48 | issue = 1 | pages = 6–29 | year = 1998 | pmid = 9449931 | doi = 10.3322/canjclin.48.1.6 }}</ref> การผ่าศพเป็นชุดรายงานความชุกระหว่าง 0.01% ถึง 0.46%<ref name="ReferenceA"/><ref>[http://www.cancer.gov/statistics/ Cancer Statistics Home Page — National Cancer Institute<!-- Bot generated title -->]</ref> มีความชุกของมะเร็งท่อน้ำดีในทวีปเอเชียสูงกว่า ซึ่งระบุว่าสาเหตุมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับบางชนิด อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้นตามอายุ และพบในชายบ่อยกว่าหญฺงเล็กน้อย (อาจเนื่องจากมีอัตราเกิดท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิในชายสูงกว่าหญิงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ)<ref name=autogenerated1>{{cite journal | vauthors = Henson DE, Albores-Saavedra J, Corle D | title = Carcinoma of the extrahepatic bile ducts. Histologic types, stage of disease, grade, and survival rates | journal = Cancer | volume = 70 | issue = 6 | pages = 1498–501 | date = September 1992 | pmid = 1516001 | doi = 10.1002/1097-0142(19920915)70:6<1498::AID-CNCR2820700609>3.0.CO;2-C }}</ref> ความชุกของมะเร็งท่อน้ำดีในผู้ป่วยท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิอาจสูงถึง 30% จากการศึกษาด้วยการผ่าศพ<ref name="autopsy">{{cite journal | vauthors = Rosen CB, Nagorney DM, Wiesner RH, Coffey RJ, LaRusso NF | title = Cholangiocarcinoma complicating primary sclerosing cholangitis | journal = Annals of Surgery | volume = 213 | issue = 1 | pages = 21–5 | date = January 1991 | pmid = 1845927 | pmc = 1358305 | doi = 10.1097/00000658-199101000-00004 }}</ref>
มะเร็งท่อน้ำดีเป็น[[มะเร็งชนิดต่อม]]ของ[[ทางเดินน้ำดี]]<ref>http://training.seer.cancer.gov/ss_module13_biliary_tract/unit01_sec01_intro.html Introduction<!-- Bot generated title --> </ref>เช่นเดียวกันกับ[[มะเร็งตับอ่อน]] (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยกว่า 20 เท่า) <ref>http://seer.cancer.gov/csr/1975_2005/results_single/sect_01_table.01.pdf</ref> [[มะเร็งถุงน้ำดี]] (เกิดขึ้นบ่อยกว่า 2 เท่า) และมะเร็งของ[[กระเปาะของวาเตอร์]] (ampulla of Vater) วิธีการรักษาและงานวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับอ่อนซึ่งมีจำนวนมากกว่างานที่เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีจึงมักถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี แม้ชีววิทยาของทั้งสองโรคจะแตกต่างกันถึงขั้นที่ว่ามะเร็งตับอ่อนอาจรักษาได้ด้วยเคมีบำบัดจนโรคอยู่ในระยะสงบถาวร (permanent remission) แต่กับมะเร็งท่อน้ำดีนั้นถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานถึงการรอดชีวิตระยะยาวหลังรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาในผู้ป่วยที่ผ่าตัดได้
 
{| style="width: 50%; border-collapse: collapse; margin: 0.2em;" border="2" align="right"
| + align = "center" colspan="3" | '''อัตราตายปรับมาตรฐานตามช่วงอายุ (age-standardized mortality rate) ของมะเร็งท่อน้ำดีในตับและนอกตับแยกเพศในประเทศต่าง ๆ<ref> {{cite journal |author=Khan S, Taylor-Robinson S, Toledano M, Beck A, Elliott P, Thomas H |title=Changing international trends in mortality rates for liver, biliary and pancreatic tumours |journal=J Hepatol |volume=37 |issue=6 |pages=806–13 |year=2002 |pmid=12445422 |doi=10.1016/S0168-8278 (02) 00297-0}}</ref>'''
! ''นอกตับ (ชาย/หญิง) ''
|-
! สหรัฐอเมริกา
| align = "center" | 0.60 / 0.43
| align = "center" | 0.70 / 0.87