ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

เพิ่มขึ้น 2 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| first3 = P
}}</ref><ref name=WCR2014_5.6>{{cite book |last1=Bosman |first1=Frank T.|editor1-last=Stewart |editor1-first=Bernard W. |editor2-last=Wild |editor2-first=Christopher P |title=World Cancer Report |date=2014 |publisher=the International Agency for Research on Cancer, World Health Organization |isbn=978-92-832-0443-5 |pages=Chapter 5.6 |chapter-url=http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/World-Cancer-Report-2014 |chapter=Chapter Chapter 5.6: Liver cancer}} {{open access}}</ref> ตรงแบบเกิดในบุคคลวัย 70–79 ปี ทว่า ในผู้ป่วยท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ มะเร็งมักเกิดในบุคคลอายุ 40–49 ปี<ref name=Lancet2014/> และในช่วงหลายสิบปีมานี้อัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อนำดีทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น<ref name="rising">{{cite journal |author=Patel T |title=Worldwide trends in mortality from biliary tract malignancies |journal=BMC Cancer |volume=2 |issue= |pages=10 |year= 2002|pmid=11991810 |doi=10.1186/1471-2407-2-10}}</ref>
 
== การแบ่งระยะ ==
แม้จะมีระบบการแบ่งระยะของมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ไม่ต่ำกว่า 3 แบบ ก็ตาม (Bismuth, Blumgart, [[American Joint Committee on Cancer]]) แต่ไม่มีระบบใดที่แสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยทำนายอัตราการรอดชีวิตได้<ref>{{cite journal |author=Zervos E, Osborne D, Goldin S, Villadolid D, Thometz D, Durkin A, Carey L, Rosemurgy A |title=Stage does not predict survival after resection of hilar cholangiocarcinomas promoting an aggressive operative approach |journal=Am J Surg |volume=190 |issue=5 |pages=810–5 |year=2005 |pmid=16226963 |doi=10.1016/j.amjsurg.2005.07.025}}</ref> ส่วนที่สำคัญที่สุดของการกำหนดระยะคือเพื่อให้ทราบว่าเนื้องอกนั้นยังสามารถผ่าตัดเอาออกได้หรือลุกลามไปมากจนไม่สามารถผ่าตัดได้ บ่อยครั้งที่การประเมินนี้จะทำได้ก็จนกว่าลงมือผ่าตัดแล้วเท่านั้น<ref name="feldman"/>
 
แนวทางทั่วไปในการประเมินว่าสามารถผ่าตัดออกได้หรือไม่ ได้แก่<ref>{{cite journal |author=Tsao J, Nimura Y, Kamiya J, Hayakawa N, Kondo S, Nagino M, Miyachi M, Kanai M, Uesaka K, Oda K, Rossi R, Braasch J, Dugan J |title=Management of hilar cholangiocarcinoma: comparison of an American and a Japanese experience |journal=Ann Surg |volume=232 |issue=2 |pages=166–74 |year=2000 |pmid=10903592 |doi=10.1097/00000658-200008000-00003}}</ref><ref>{{cite journal |author=Rajagopalan V, Daines W, Grossbard M, Kozuch P |title=Gallbladder and biliary tract carcinoma: A comprehensive update, Part 1 |journal=Oncology (Williston Park) |volume=18 |issue=7 |pages=889–96 |year=2004 |pmid=15255172}}</ref>
* การไม่มี[[การแพร่กระจาย]]ของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือตับ
* การไม่มีการลุกลามของมะเร็งไปยังหลอดเลือดดำพอร์ทัลของตับ
* การไม่มีการลุกลามของมะเร็งไปยังอวัยวะข้างเคียงโดยตรง
* การไม่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะที่อยู่ไกล
 
== อาการและอาการแสดง ==
=== พยาธิวิทยา ===
ทางมิญชวิทยาพบว่ามะเร็งท่อน้ำดีมักแบ่งเป็นชนิดที่มีการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ดี (well) และปานกลาง (moderate) การตรวจทาง [[immunohistochemistry]] มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย และช่วยในการแยกว่าเนื้องอกนั้นกำเนิดจากท่อน้ำดีหรือแพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่นในระบบทางเดินอาหาร<ref>{{cite journal |author=Länger F, von Wasielewski R, Kreipe HH |title=[The importance of immunohistochemistry for the diagnosis of cholangiocarcinomas] |language=German |journal=Pathologe |volume=27 |issue=4 |pages=244–50 |year=2006 |pmid=16758167 |doi=10.1007/s00292-006-0836-z}}</ref> การขูดเซลล์ตรวจ (cytological scraping) มักไม่ช่วยในการวินิจฉัย<ref>Darwin PE, Kennedy A. Cholangiocarcinoma. eMedicine.com. URL: [http://www.emedicine.com/med/topic343.htm http://www.emedicine.com/med/topic343.htm]. Accessed on: May 5, 2007.</ref>
 
=== การแบ่งระยะ ===
แม้จะมีระบบการแบ่งระยะของมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ไม่ต่ำกว่า 3 แบบ ก็ตาม (Bismuth, Blumgart, [[American Joint Committee on Cancer]]) แต่ไม่มีระบบใดที่แสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยทำนายอัตราการรอดชีวิตได้<ref>{{cite journal |author=Zervos E, Osborne D, Goldin S, Villadolid D, Thometz D, Durkin A, Carey L, Rosemurgy A |title=Stage does not predict survival after resection of hilar cholangiocarcinomas promoting an aggressive operative approach |journal=Am J Surg |volume=190 |issue=5 |pages=810–5 |year=2005 |pmid=16226963 |doi=10.1016/j.amjsurg.2005.07.025}}</ref> ส่วนที่สำคัญที่สุดของการกำหนดระยะคือเพื่อให้ทราบว่าเนื้องอกนั้นยังสามารถผ่าตัดเอาออกได้หรือลุกลามไปมากจนไม่สามารถผ่าตัดได้ บ่อยครั้งที่การประเมินนี้จะทำได้ก็จนกว่าลงมือผ่าตัดแล้วเท่านั้น<ref name="feldman"/>
 
แนวทางทั่วไปในการประเมินว่าสามารถผ่าตัดออกได้หรือไม่ ได้แก่<ref>{{cite journal |author=Tsao J, Nimura Y, Kamiya J, Hayakawa N, Kondo S, Nagino M, Miyachi M, Kanai M, Uesaka K, Oda K, Rossi R, Braasch J, Dugan J |title=Management of hilar cholangiocarcinoma: comparison of an American and a Japanese experience |journal=Ann Surg |volume=232 |issue=2 |pages=166–74 |year=2000 |pmid=10903592 |doi=10.1097/00000658-200008000-00003}}</ref><ref>{{cite journal |author=Rajagopalan V, Daines W, Grossbard M, Kozuch P |title=Gallbladder and biliary tract carcinoma: A comprehensive update, Part 1 |journal=Oncology (Williston Park) |volume=18 |issue=7 |pages=889–96 |year=2004 |pmid=15255172}}</ref>
* การไม่มี[[การแพร่กระจาย]]ของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือตับ
* การไม่มีการลุกลามของมะเร็งไปยังหลอดเลือดดำพอร์ทัลของตับ
* การไม่มีการลุกลามของมะเร็งไปยังอวัยวะข้างเคียงโดยตรง
* การไม่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะที่อยู่ไกล
 
== การรักษา ==