ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| deaths =
}}
'''มะเร็งท่อน้ำดี''' หรือ '''โคแลงจิโอคาร์ซิโนมา''' ({{lang-en|cholangiocarcinoma}}) เป็น[[มะเร็ง]]ชนิดหนึ่งที่เกิดกับ[[ท่อน้ำดี]] อาการของโรค เช่น [[ปวดท้อง]] [[ดีซ่าน]] [[น้ำหนักลด]] [[คัน]]ทั่วร่าง และไข้ นอกจากนี้ อาจพบว่าอุจจาระสีจางและปัสสาวะสีเข้ม มะเร็งในท่อน้ำดีอื่น เช่น [[มะเร็งตับอ่อน]] [[มะเร็งถุงน้ำดี]] มะเร็งของ[[กระเปาะของวาเตอร์]]เป็นต้น มะเร็งท่อน้ำดีถือเป็น[[มะเร็งชนิดต่อม]]อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างพบน้อยโดยมีอุบัติการณ์ต่อปีประมาณ 1-2 รายต่อ 100,000 คนในโลกตะวันตก<ref name="Landis">{{cite journal |author=Landis S, Murray T, Bolden S, Wingo P |title=Cancer statistics, 1998 |journal=CA Cancer J Clin |volume=48 |issue=1 |pages=6–29 |year= 1998|pmid=9449931 |doi=10.3322/canjclin.48.1.6}}</ref> แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีในไทยกลับมีสูงมากที่สุดในโลก<ref name = Vatanasapt.V>{{cite journal | year = 2002ต้
 
ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี เช่น ท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ ลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล [[ตับแข็ง]] ตับอักเสบซี ตับอักเสบบี การติดเชื้อ[[พยาธิใบไม้ตับ]]บางชนิด และการผิดรูปของตับบางชนิด อย่างไรก็ดี บุคคลส่วนใหญ่ไม่สามารถหาปัจจัยเสี่ยงได้ การวินิจฉัยเป็นการตั้งข้อสงสัยโดยอาศัยการทดสอบเลือด การถ่ายภาพทางการแพทย์ การส่องกล้องลำไส้ และบางทีรวมถึงการสำรวจโดยผ่าตัด ยืนยันโรคโดยการตรวจสอบเซลล์จากเนื้องอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตรงแบบเป็น[[มะเร็งชนิดต่อม]]
 
มะเร็งท่อน้ำดีตรงแบบรักษาไม่ได้แล้วเมื่อวินิจฉัย ในผู้ป่วยเหล่านี้การรักษาประทังอาจได้แก่การผ่าตัดออก เคมีบำบัด รังสีบำบัด และการใส่ท่อค้ำยัน การผ่าตัดสามารถตัดเนื้องอกออกได้ในผู้ป่วยประมาณหนึ่งในสามที่มะเร็งเกิดที่ท่อน้ำดีรวม และน้อยกว่านั้นหากเกิดในตำแหน่งอื่น ทำให้มีโอกาสหายขาดได้ กระนั้นแม้ผ่าตัดออกได้สำเร็จ แต่ยังแนะนำเคมีบำบัดและรังสีบำบัดอยู่ ในผู้ป่วยบางส่วน การผ่าตัดอาจปลูกถ่ายตับ แม้การผ่าตัดสำเร็จ แต่โอกาสรอดชีวิต 5 ปี ตรงแบบน้อยกว่า 50%
 
มะเร็งท่อน้ำดีพบน้อยในโลกตะวันตก โดยมีอุบัติการณ์ต่อปีประมาณ 0.5–2 ต่อ 100,000 คนในโลกตะวันตก<ref name="Landis">{{cite journal |author=Landis S, Murray T, Bolden S, Wingo P |title=Cancer statistics, 1998 |journal=CA Cancer J Clin |volume=48 |issue=1 |pages=6–29 |year= 1998|pmid=9449931 |doi=10.3322/canjclin.48.1.6}}</ref> แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีในไทยกลับมีสูงมากที่สุดในโลก ในบางพื้นที่สูงถึง 60 ต่อ 100,000 คนต่อปี<ref name = Vatanasapt.V>{{cite journal | year = 2002
| title = Cancer control in Thailand
| journal = Japanese journal of clinical oncology
| last3 = Vatanasapt
| first3 = P
}}</ref> ตรงแบบเกิดในบุคคลวัย 70–79 ปี ทว่า ในผู้ป่วยท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ มะเร็งมักเกิดในบุคคลอายุ 40–49 ปี และในช่วงหลายสิบปีมานี้อัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อนำดีทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น<ref name="rising">{{cite journal |author=Patel T |title=Worldwide trends in mortality from biliary tract malignancies |journal=BMC Cancer |volume=2 |issue= |pages=10 |year= 2002|pmid=11991810 |doi=10.1186/1471-2407-2-10}}</ref>
 
ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี เช่น ท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ ลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล [[ตับแข็ง]] ตับอักเสบซี ตับอักเสบบี การติดเชื้อ[[พยาธิใบไม้ตับ]]บางชนิด และการผิดรูปของตับบางชนิด อย่างไรก็ดี บุคคลส่วนใหญ่ไม่สามารถหาปัจจัยเสี่ยงได้ การวินิจฉัยเป็นการตั้งข้อสงสัยโดยอาศัยการทดสอบเลือด การถ่ายภาพทางการแพทย์ การส่องกล้องลำไส้ และบางทีรวมถึงการสำรวจโดยผ่าตัด ยืนยันโรคโดยการตรวจสอบเซลล์จากเนื้องอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตรงแบบเป็น[[มะเร็งชนิดต่อม]]
 
มะเร็งท่อน้ำดีตรงแบบรักษาไม่ได้แล้วเมื่อวินิจฉัย ในผู้ป่วยเหล่านี้การรักษาประทังอาจได้แก่การผ่าตัดออก เคมีบำบัด รังสีบำบัด และการใส่ท่อค้ำยัน การผ่าตัดสามารถตัดเนื้องอกออกได้ในผู้ป่วยประมาณหนึ่งในสามที่มะเร็งเกิดที่ท่อน้ำดีรวม และน้อยกว่านั้นหากเกิดในตำแหน่งอื่น ทำให้มีโอกาสหายขาดได้ กระนั้นแม้ผ่าตัดออกได้สำเร็จ แต่ยังแนะนำเคมีบำบัดและรังสีบำบัดอยู่ ในผู้ป่วยบางส่วน การผ่าตัดอาจปลูกถ่ายตับ แม้การผ่าตัดสำเร็จ แต่โอกาสรอดชีวิต 5 ปี ตรงแบบน้อยกว่า 50%
 
มะเร็งท่อน้ำดีเป็นโรคที่สามารถมีอันตรายถึงตายได้อย่างรวดเร็วและไม่มีทางรักษาหากไม่สามารถตัดเนื้อมะเร็งออกให้หมดได้ ยังไม่มีการรักษาใดๆ ที่มีโอกาสรักษาโรคให้หายได้นอกจาก[[การผ่าตัด]] ในขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่าจะได้รับการวินิจฉัยก็เป็นระยะที่โรคลุกลามไปมากและไม่สามารถผ่าตัดได้แล้ว ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมักได้รับการดูแลรักษาด้วยการให้[[เคมีบำบัด]]หรือ[[รังสีรักษา]]เป็น[[การรักษาบรรเทา|การรักษาแบบประคับประคอง]] การรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ยังใช้ร่วมกับการผ่าตัดหลังการผ่าตัดสำเร็จด้วย [[การวิจัยทางการแพทย์|งานวิจัยทางการแพทย์]]บางสายพยายามใช้วิธีการใหม่ๆ ในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี วิธีการเหล่านี้เช่น การรักษาด้วยยาแบบ [[targeted therapy]] (เช่น ยา [[erlotinib]]) หรือ [[photodynamic therapy]] รวมทั้งมีการวิจัยหาทางวินิจฉัยโรคโดยใช้การตรวจวัดระดับของผลผลิตจากเซลล์สโตรมัลของมะเร็ง
 
== การแบ่งระยะ ==