ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟนพันธุ์แท้"

* [[กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์]] : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 — 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558
* [[กันต์ กันตถาวร]] : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 — 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (แฟนพันธุ์แท้ ซูเปอร์แฟน 2017), 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (แฟนพันธุ์แท้ 2018)
* [[สัญญา คุณากร]] : 2564
; ผู้ช่วยพิธีกร
* ศิริลักษณ์ คิดชอบ (15 กันยายน พ.ศ. 2543 — 3 เมษายน พ.ศ. 2552)
ผู้ใช้นิรนาม