ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
{{เรียงลำดับ|มหาคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว)}}
{{เกิดปี|2483}}
{{ตายปี|2558}}
[[หมวดหมู่:รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย]]
[[หมวดหมู่:บรรพชิตจีนนิกาย]]