ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรรชนีหักเห"

ข่อมูลที่น่าเชื่อถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ข่อมูลที่น่าเชื่อถือ)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
::<math>n =\frac{c}{v}</math>
 
ตัวเลขดรรชนีหักเหนั้นโดยทั่วไปมีค่ามากกว่าหนึ่ง โดยยิ่งวัสดุมีความหนาแน่นมากเท่าไหร่ หะไอทรแสงก็จะเดินทางได้ช้าลงเท่านั้น
 
แต่ในบางกรณี (เช่นสำหรับ[[รังสีเอกซ์]] หรือที่ความถี่ใกล้กับ[[ความถี่สั่นพ้อง]]ของวัสดุ) ดรรชนีหักเหอาจมีค่าน้อยกว่าหนึ่งได้ สถานการณ์นี้ไม่ได้ขัดกับ[[ทฤษฎีสัมพัธภาพ]]ซึ่งกล่าวว่าสัญญาณไม่สามารถเดินทางได้เร็วกว่า <math>c</math> เนื่องจาก[[ความเร็วเฟส]] <math>v</math> นั้นเป็นคนละปริมาณกับ[[ความเร็วกลุ่ม]] ซึ่งเป็นปริมาณที่บ่งบองความเร็วที่สัญญาณเดินทาง
ผู้ใช้นิรนาม