ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพนารี วีรวัฒโนดม"

 
ปัจจุบัน น้ำตาลสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] และเป็นนักแสดงในสังกัด[[จีเอ็มเอ็มทีวี]]
{{โครงส่วน}}
 
== ผลงาน ==