ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา"

เพิ่มเรือด่วนปรับอากาศธงแดง
(เพิ่มเรือด่วนปรับอากาศธงแดง)
{| class="wikitable"
! colspan="2" rowspan ="2" | ท่า !! colspan = "5" | ชนิดเรือ !! rowspan ="2" | เชื่อมต่อกับ !! rowspan ="2" | ที่ตั้ง
! colspan="6" |ชนิดเรือ
! rowspan="2" |เชื่อมต่อกับ
! rowspan="2" |ที่ตั้ง
|-
![[ไฟล์:Flag_icon_red_4.svg|28x28px]]
! [[ไฟล์:Flag icon orange 3.svg|20px]] !! [[ไฟล์:Flag icon - yellow.svg|18px]] !! [[ไฟล์:Flag icon green 4.svg|20px]] !!เรือ<br>ด่วน!!ไม่มี<br>ธง
![[ไฟล์:Flag_icon_orange_3.svg|28x28px]]
|-style="border-top:royalblue solid 3px;"
![[ไฟล์:Flag_icon_-_yellow.svg|28x28px]]
![[ไฟล์:Flag_icon_green_4.svg|28x28px]]
!เรือ<br />ด่วน
!ไม่มี<br />ธง
|- style="border-top:royalblue solid 3px;"
|-
|N33
| N33 || [[ท่าปากเกร็ด|ปากเกร็ด]] || || || ● || || || {{BTS Lines|ชมพู}} ที่ สถานีแยกปากเกร็ด ''(กำลังก่อสร้าง)'' || rowspan = "13" | [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
|[[ท่าปากเกร็ด|ปากเกร็ด]]
|
|
|
|●
|
|
|{{BTS Lines|ชมพู}} ที่ สถานีแยกปากเกร็ด ''(กำลังก่อสร้าง)''
| rowspan="13" |[[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
|-
|N32
| N32 || วัดกลางเกร็ด || || || ● || || ||
|วัดกลางเกร็ด
|
|
|
|●
|
|
|
|-
|N31/1
| N31/1 || บ้านพักข้าราชบริพารติวานนท์ || || || ● || || ||
|บ้านพักข้าราชบริพารติวานนท์
|
|
|
|●
|
|
|
|-
|N31
| N31 || กระทรวงพาณิชย์ || || || ● || || ||
|กระทรวงพาณิชย์
|
|
|
|●
|
|
|
|-
| -
| - || พระนั่งเกล้า || || || ● || || || {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}} '''ที่ [[สถานีสะพานพระนั่งเกล้า]]'''
|พระนั่งเกล้า
|
|
|
|●
|
|
|{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}} '''ที่ [[สถานีสะพานพระนั่งเกล้า]]'''
|-
|N30
| N30 || [[ท่าน้ำนนทบุรี|นนทบุรี (พิบูลสงคราม 3)]]||● || ●|| ● || ||● ||
|[[ท่าน้ำนนทบุรี|นนทบุรี (พิบูลสงคราม 3)]]
|●
|●
|●
|●
|
|●
|
|-
|N29/1
| N29/1 || สะพานพระราม 5 || ●||||| ● || ||| ||
|สะพานพระราม 5
||
|●
||
|●
|
||
|
|-
|N29
| N29 || พิบูลสงคราม 2 ||||||||| || ||● ||
|พิบูลสงคราม 2
||
||
||
||
|
|●
|
|-
|N28
| N28 || วัดเขียน ||● |||||||| ||● ||
|วัดเขียน
||
|●
||
||
|
|●
|
|-
|N27
| N27 || วัดตึก ||||||||||| ||● ||
|วัดตึก
||
||
||
||
|
|●
|
|-
|N26
| N26 || วัดเขมา ||||||||||| ||● ||
|วัดเขมา
||
||
||
||
|
|●
|
|-
|N25
| N25 || พิบูลสงคราม 1 ||||||||||| || ●||
|พิบูลสงคราม 1
||
||
||
||
|
|●
|
|-
|N24
| N24 || พระราม 7 || ●|| ●|| ● || || ● ||
|พระราม 7
|●
|●
|●
|●
|
|●
|
|-
|N23
| N23 || วัดสร้อยทอง ||● |||||||| || ●|| || rowspan = "31" | [[กรุงเทพมหานคร]]
|วัดสร้อยทอง
||
|●
||
||
|
|●
|
| rowspan="31" |[[กรุงเทพมหานคร]]
|-
|N22
| N22 || บางโพ ||●||●||●|| ● ||●||{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} '''ที่ [[สถานีบางโพ]]'''
|บางโพ
|●
|●
|●
|●
|●
|●
|{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} '''ที่ [[สถานีบางโพ]]'''
|-
|N21
| N21 || เกียกกาย ||● || ●|| ● |||||● ||
|เกียกกาย
|●
|●
|●
|●
||
|●
|
|-
|N20
| N20 || เขียวไข่กา ||||||||||||||● ||
|เขียวไข่กา
||
||
||
||
||
|●
|
|-
|N19
| N19 || กรมชลประทาน ||||||||||||||● ||
|กรมชลประทาน
||
||
||
||
||
|●
|
|-
|N18
| N18 || พายัพ ||● |||||||||||● ||
|พายัพ
||
|●
||
||
||
|●
|
|-
|N17/1
| N17/1 || วัดเทพากร ||||||||||||||● ||
|วัดเทพากร
||
||
||
||
||
|●
|
|-
|N17
| N17 || วัดเทพนารี ||||||||||||||● ||
|วัดเทพนารี
||
||
||
||
||
|●
|
|-
|N16
| N16 || สะพานกรุงธน || ●||||| ● |||||● ||
|สะพานกรุงธน
||
|●
||
|●
||
|●
|
|-
|N15
| N15 || เทเวศร์ ||● ||● || ● |||||● ||
|เทเวศร์
|●
|●
|●
|●
||
|●
|
|-
|N14
| N14 || พระราม 8 |||||||||||||| ●||
|พระราม 8
||
||
||
||
||
|●
|
|-
|N13
| N13 || พระอาทิตย์ || ●|||||||||||● ||
|พระอาทิตย์
||
|●
||
||
||
|●
|
|-
|N12
| N12 || พระปิ่นเกล้า ||● || ●|| ● |||||● ||
|พระปิ่นเกล้า
||
|●
|●
|●
||
|●
|
|-
|N11
| N11 || [[ท่ารถไฟ]] ||● || ●|| ● |||||● ||
|[[ท่ารถไฟ]]
||
|●
|●
|●
||
|●
|
|-
|N10
| N10 ||[[ท่าวังหลัง]] (พรานนก) || ●||● || ● || ● ||● || {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม}} และ {{BTS Lines|รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน}} ที่ [[อาคารรักษาพยาบาล และสถานีรถไฟร่วมศิริราช|สถานีศิริราช]] ''(โครงการ)''
|[[ท่าวังหลัง]] (พรานนก)
|●
|●
|●
|●
|●
|●
|{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม}} และ {{BTS Lines|รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน}} ที่ [[อาคารรักษาพยาบาล และสถานีรถไฟร่วมศิริราช|สถานีศิริราช]] ''(โครงการ)''
|-
|N9
| N9 || [[ท่าช้าง]] || ●||||| ● || ● || ●||
|[[ท่าช้าง]]
||
|●
||
|●
|●
|●
|
|-
|N8
| N8 || [[ท่าเตียน]] || ●||||| ● || ● ||● ||
|[[ท่าเตียน]]
||
|●
||
|●
|●
|●
|
|-
|★
| ★ || วัดอรุณ ||● |||||||||||● ||
|วัดอรุณ
||
|●
||
||
||
|●
|
|-
|N7
| N7 || ราชินี ||||||||| || ● ||● || {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} '''ที่ [[สถานีสนามไชย]]'''
|ราชินี
|●
||
||
||
|●
|●
|{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} '''ที่ [[สถานีสนามไชย]]'''
|-
|N6/1
| N6/1 || ยอดพิมาน ||● |||||||||||● ||
|ยอดพิมาน
||
|●
||
||
||
|●
|
|-
|N6
| N6 || สะพานพุทธ ||● |||||||||||● ||
|สะพานพุทธ
||
|●
||
||
||
|●
|
|-
|N5
| N5 || ราชวงศ์ ||● || ●|| ● || ● ||● ||
|ราชวงศ์
|●
|●
|●
|●
|●
|●
|
|-
|N4
| N4 || กรมเจ้าท่า ||● |||||||||||● ||
|กรมเจ้าท่า
||
|●
||
||
||
|●
|
|-
|N3
| N3 || [[ท่าสี่พระยา|สี่พระยา]] ||● ||● ||●|||||● ||
|[[ท่าสี่พระยา|สี่พระยา]]
||
|●
|●
|●
||
|●
|
|-
|N2/1
| N2/1 || ไอคอนสยาม || || || || ● || || {{BTS Lines|รถไฟฟ้าสายสีทอง}} ที่ สถานีเจริญนคร (ไอคอนสยาม) ''(กำลังก่อสร้าง)''
|ไอคอนสยาม
|●
|
|
|
|●
|
|{{BTS Lines|รถไฟฟ้าสายสีทอง}} ที่ สถานีเจริญนคร (ไอคอนสยาม) ''(กำลังก่อสร้าง)''
|-
|N2
| N2 || วัดม่วงแค ||||||||||||||● ||
|วัดม่วงแค
||
||
||
||
||
|●
|
|-
|N1
| N1 || โอเรียนเต็ล ||● |||||||| |||● ||
|โอเรียนเต็ล
||
|●
||
||
||
|●
|
|-
|CEN
| CEN || [[ท่าสาทร|สาทร (สะพานตากสิน)]] || ● || ● || ● || ● || ● || {{BTS Lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}} '''ที่ [[สถานีสะพานตากสิน]]'''
|[[ท่าสาทร|สาทร (สะพานตากสิน)]]
|●
|●
|●
|●
|●
|●
|{{BTS Lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}} '''ที่ [[สถานีสะพานตากสิน]]'''
|-
|S1
| S1 || วัดเศวตฉัตร ||||| || || ||● ||
|วัดเศวตฉัตร
|
||
|
|
|
|●
|
|-
|S2
| S2 || วัดวรจรรยาวาส ||● || || || ||● ||
|วัดวรจรรยาวาส
|
|●
|
|
|
|●
|
|-
|S3
| S3 || วัดราชสิงขร <br> เอเชียทีค ||● || || || ||● ||
|วัดราชสิงขร <br /> เอเชียทีค
|
|●
|
|
|
|●
|
|}
 
'''หมายเหตุ'''
 
:* สัญลักษณ์ ● คือ เรือจอดรับ - ส่งผู้โดยสารที่ท่านั้น ๆ
:* สัญลักษณ์ | คือ เรือไม่จอดรับ - ส่งผู้โดยสารที่ท่านั้น ๆ
9,128

การแก้ไข