ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงสี่แยกมหานาค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''แขวงสี่แยกมหานาค''' เป็นเขตการปกครองระดับ[[แขวง]]หนึ่งใน[[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] มี[[ถนนพิษณุโลก]]เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองกับแขวงสวนจิตรลดา มีชื่อเสียงเป็นย่านการค้าทางเรือที่สำคัญมาแต่รัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เนื่องจากมีการขุด[[คลองผดุงกรุงเกษม]]ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2394 เพื่อขยับขยายพระนคร
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ[[เขตดุสิต]] มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[แขวงสวนจิตรลดา]] [[เขตดุสิต]] มี[[ถนนพิษณุโลก]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[แขวงถนนเพชรบุรี]] [[เขตราชเทวี]] มี[[ทางรถไฟสายเหนือ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[แขวงคลองมหานาค]]และ[[แขวงวัดโสมนัส]] [[เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย]] มี[[คลองผดุงกรุงเกษม]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[แขวงดุสิต]] [[เขตดุสิต]] มี[[คลองเปรมประชากร]]เป็นเส้นแบ่งเขต
 
== ประวัติศาสตร์ ==
 
แขวงสี่แยกมหานาค ยังเป็นที่ตั้งของตลาดมหานาค ตลาดค้าส่งผลไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเดินทางเข้าคลองมหานาค เปิดขายทุกวันโดยไม่มีวันหยุด และมีความคึกคักอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน<ref>{{cite web|url=http://www.painaidii.com/business/134047/photo/lang/en/|work=ไปไหนดีดอตคอม|title=Makhanak Market}}</ref>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ[[เขตดุสิต]] มีอาณาเขตติดต่อกับเขตแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[แขวงสวนจิตรลดา]] [[(เขตดุสิต]]) มี[[ถนนนครสวรรค์]]และ[[ถนนพิษณุโลก]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[แขวงถนนเพชรบุรี]] ([[เขตราชเทวี]]) มี[[ทางรถไฟสายเหนือ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตกใต้''' ติดต่อกับ[[แขวงดุสิตรองเมือง]] ([[เขตดุสิตปทุมวัน]]) มี[[คลองเปรมประชากรแสนแสบ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้ตะวันตก''' ติดต่อกับ[[แขวงคลองมหานาค]]และ[[แขวงวัดโสมนัส]] ([[เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย]]) มี[[คลองผดุงกรุงเกษม]]เป็นเส้นแบ่งเขต
 
== อ้างอิง ==
148,913

การแก้ไข