ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงสี่แยกมหานาค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| area_footnotes = <ref>กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. {{cite web|url=http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/reportstudy50/population/50-1%20bma&vicinitypop2549.pdf|title= '''ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.'''|work=[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]]|format=[[PDF]]}}</ref>
| district = [[เขตดุสิต|ดุสิต]]
| population = 7,422187
| population_footnotes = <ref name="รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน">กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1002&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 1 กรกฎาคม 2563.</ref>
| population_as_of = 25612562
| density = 21,893200.8158
| geocode = 100204
| postal_code = 10300
'''แขวงสี่แยกมหานาค''' เป็นเขตการปกครองระดับ[[แขวง]]หนึ่งใน[[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] มี[[ถนนพิษณุโลก]]เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองกับแขวงสวนจิตรลดา มีชื่อเสียงเป็นย่านการค้าทางเรือที่สำคัญมาแต่รัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เนื่องจากมีการขุด[[คลองผดุงกรุงเกษม]]ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2394 เพื่อขยับขยายพระนคร
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ[[เขตดุสิต]] มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[แขวงสวนจิตรลดา]] [[เขตดุสิต]] มี[[ถนนพิษณุโลก]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[แขวงถนนเพชรบุรี]] [[เขตราชเทวี]] มี[[ทางรถไฟสายเหนือ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[แขวงคลองมหานาค]]และ[[แขวงวัดโสมนัส]] [[เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย]] มี[[คลองผดุงกรุงเกษม]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[แขวงดุสิต]] [[เขตดุสิต]] มี[[คลองเปรมประชากร]]เป็นเส้นแบ่งเขต
 
== ประวัติศาสตร์ ==
แขวงสี่แยกมหานาคเป็นแขวงที่ตั้งของ[[คลองมหานาค]] ซึ่งเป็นคลองขุดคลองมหานาคเป็นคลองขุดที่[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นใน พ.ศ. 2326 ต่อมาในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เกิด[[สงครามอานัมสยามยุทธ]] โปรดเกล้าฯ ให้ขุดตัดผ่านกับ[[คลองแสนแสบ]]ที่เพิ่งขุดขึ้น จึงมีลักษณะเหมือนสี่แยก<ref>
ปราณี กล่ำส้ม. ''ย่านเก่าในกรุงเทพฯ [เล่ม ๑]''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ. 2549, หน้า 233-234</ref>
6,143

การแก้ไข