ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า}}
{{ป.ช.|2444}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/046/873_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์], เล่ม ๑๘, ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔, หน้า ๘๗๓</ref>
* {{ป.ม.|๒๔๓๒}} (เดิมชื่อ มหาสุราภรณ์)<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2432/052/451.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] </ref>
* {{ร.ป.ฮ.|๒๔๔๑}} <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/026/282.PDF พระราชทานเหรียญปราบฮ่อ] </ref>
* {{ร.จ.พ.|๒๔๔๒}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/026/362.PDF พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม