ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3"

 
|'''2'''||[[นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)]]|| [[ภาพ:Nuvola apps kbouncey.png|15px]]||
|-
| rowspan=4|'''[[เชียงใหม่]]''' ||'''1'''||[[ภิญโญ อินทะวิวัฒน์ทวิวัฒน์]]|| [[ภาพ:Nuvola apps kbouncey.png|15px]]||
|-
|rowspan=2|'''2'''||[[อินทร สิงหเนตร]]|| [[ภาพ:Nuvola apps kbounce.png|15px]]|| สภาผู้แทนฯ ให้พ้นสมาชิกภาพ